Czwartek, 1 czerwca 2023r. | Imieniny: Justyna, Anieli, Konrada
Pokaż menu

Województwo Małopolskie rozpoczyna nabór ofert w ramach otwartego konkursu pn. „Aktywny Senior”

28 marca, 2023
Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

„Aktywny Senior” – Województwo Małopolskie rozpoczyna nabór ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na lata 2023 – 2024 z alokacją 1 mln zł. Zaplanowane przez nich projekty obejmować mogą w szczególności warsztaty, wykłady, zajęcia podnoszące kompetencje osób starszych (w tym cyfrowe), rozwój partycypacji społecznej, budowanie pozytywnego wizerunku starości, kampanie informacyjne, poradnictwo, rekreację.

Zgodnie z zapisami Programu, w ramach konkursu zlecane będą zadania polegające na:
* wspieraniu funkcjonowania społecznego i aktywności osób starszych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych), także przy wykorzystaniu innowacji społecznych dostępnych na stronie www.rops.krakow.pl;
* propagowaniu wiedzy, podnoszeniu kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi internetowych (platform komunikacyjnych, komunikatorów);
* budowaniu pozytywnego wizerunku starości, szeroko rozumianej edukacji do starości i w starości; rozwoju współpracy / integracji międzypokoleniowej;
* prowadzeniu doradztwa, poradnictwa, akcji / kampanii informacyjnych, na temat m.in. instytucji i form pomocy (wsparcia), ochrony praw konsumentów;
* budowaniu podmiotowości i zaangażowania osób starszych, w tym samotnych, w działalność na rzecz środowisk lokalnych (w tym rozwój usług w klubach i rozwój grup samopomocowych);
* włączaniu osób starszych w dialog i współpracę z samorządem lokalnym m.in. poprzez propagowanie idei rozwoju gminnych rad seniorów;
* rozwoju aktywności edukacyjnej osób starszych, w tym UTW (w tym profesjonalizacja kadr);
* promowaniu i wspieraniu wolontariatu (głównie w zakresie opieki długoterminowej) zarówno wśród seniorów jak i młodego pokolenia.

KOGO DOTYCZY?
W ramach otwartego konkursu ofert pn. „Aktywny Senior” o dotację na okres dwóch lat będą mogły ubiegać się organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz osób starszych na terenie województwa małopolskiego. Konkurs skierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz stowarzyszeń zwykłych zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
14 kwietnia 2023 roku w wersji papierowej DO REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, tel./ fax: (+48 12) 422 06 36.
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).