Piątek, 6 sierpnia 2021r. | Imieniny: Slawy, Jakuba, Oktawiana
Pokaż menu

Usługi teleopieki, rowery elektryczne i laptopy dla seniorów

19 czerwca, 2021

W Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Paderewskiego w Lusławicach odbyła się konferencja podsumowująca nowatorski i pilotażowy projekt “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie”, który realizowany był w terminie od października 2019 do czerwca 2021 roku. Uczestnikami byli przedstawiciele władz samorządowych z terenu subregionu tarnowskiego, kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej, dyrektorzy domów pomocy społecznych, prezesi organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych i przewlekle chorych, a także seniorzy – uczestnicy projektu.

Realizatorem projektu była Gmina Zakliczyn w partnerstwie z Samarytańską Federacją Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wartość projektu wyniosła 686 tys. zł, w tym dotacja z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w wysokości 541 tys. zł (80 procent wartości zadania) oraz wkład własny Gminy Zakliczyn w wysokości 140 tys. zł. Ministerstwo Rozwoju ocenie merytorycznej poddało 69 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i w dniu 19 lutego 2019 roku Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dotacji dla 25 projektów w podziale na trzy kategorie miast (2 miasta duże; 15 miast średnich; 8 miast małych). Projekt w ,,Aktywni seniorzy w cyfrowym w Zakliczynie” był 1 z 8 projektów wybranych przez Ministerstwo Rozwoju w ramach konkursu dla miast małych w całej Polsce.

Głównymi obszarami tematycznymi w ramach projektu były działania w zakresie polityki senioralnej i prozdrowotnej oraz innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia seniorów. Skierowane były do kobiet w wieku 60+ oraz mężczyzn w wieku 65+ będących mieszkańcami miasta Zakliczyn, którzy ze względy na zły stan zdrowia, samotność, niepełnosprawność czy niesamodzielność wymagają wsparcia w funkcjonowaniu w warunkach domowych i pomocy w integracji społecznej.

W ramach projektu uruchomiliśmy usługę teleopieki, dzięki której 80 seniorów otrzymało bezpłatnie opaskę SOS i w razie zagrożenia zdrowia lub życia bezpośrednio łączyło się z Centrum Opieki działającym przez całą dobę i wszystkie dni tygodnia. Zakupiono i udostępniono seniorom 5 rowerów wspomaganych elektrycznie oraz 60 laptopów wraz z przyłączeniem do Internetu mobilnego. Przeprowadzono szkolenia dla seniorów z zakresu m.in. obsługi komputera i smartfonu, Internetu, zakładania Profilu Zaufanego, Internetowego Konta Zdrowotnego czy e-recepty. Wdrożono ponadto usługi “Złotej Rączki” polegającej na umożliwieniu uczestnikom projektu skorzystania z fachowej, bezpłatnej pomocy technicznej przy drobnych, domowych naprawach – przypomniał burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Podczas konferencji wygłoszone zostały wykłady dotyczące realizowanych programów na rzecz osób starszych i innowacyjnych form ich wsparcia, w tym przez pracowników naukowych, wskazano i omówiono dobre praktyki w tym zakresie, odbyła się również dyskusja na temat efektów projektu zrealizowanego w Zakliczynie.

Warto dodać, że wartością dodaną realizacji projektu jest opracowanie podręcznika “dobrych praktyk” w zakresie wsparcia seniorów (w formie e-booka), który można bezpłatnie pobrać ze strony projektu: senior.zakliczyn.pl. Dodatkowo realizacja projektu “Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie” została dostrzeżona przez Kapitułę Konkursu “Innowacyjny Samorząd”, zorganizowanego przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej. W efekcie Gmina Zakliczyn została w 2020 roku finalistą pierwszej edycji tego konkursu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Konkurs miał na celu promocję szeroko pojętych innowacji wdrażanych przez samorządy, opartych na nowoczesnych technologiach.

#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

uczestnicy konferencji "Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie"
uczestnicy konferencji "Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie"
uczestnicy konferencji "Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie"

uczestnicy konferencji "Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie"
uczestnicy konferencji "Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie"
uczestnicy konferencji "Aktywni seniorzy w cyfrowym Zakliczynie"
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).