Środa, 17 kwietnia 2024r. | Imieniny: Rudolfa, Roberta
Pokaż menu

Rozwój w wielu obszarach i realizacja potrzeb mieszkańców

13 marca, 2023

Równomierny rozwój wszystkich 24 miejscowości w wielu obszarach, a także realizacja potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców – takie są główne założenia tegorocznego budżetu gminy Zakliczyn. Samorząd Zakliczyna znów zwiększa wydatki na inwestycje. Już teraz na inwestycje zagwarantowano rekordowe prawie 28 mln zł, co stanowi przeszło 31 procent wszystkich przewidywanych wydatków budżetowych. Ponad 23 mln zł to środki zewnętrzne – rządowe i unijne – pozyskane na inwestycje przez Gminę Zakliczyn A skala rozmachu inwestycyjnego może być jeszcze większa, gdyż z dużymi szansami na pozytywne rozpatrzenie czekają złożone wnioski o dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć.
– Nasz cel to równomiernie rozwijać całą gminę w wielu kierunkach oraz reagowanie na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców – przekonuje burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – W tym roku znów mocno zainwestujemy w drogi. Kontynuować będziemy działania, abyśmy byli atrakcyjnym miejscem do osiedlania się na stałe. W tym celu między innymi oddane zostaną kolejne tanie mieszkania komunalne na wynajem. Urządzać będziemy świetlice wiejskie w następnych miejscowościach.

Będzie gminny PSZOK
Znaczne środki finansowe skierowane zostały na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W latach 2022-2024 gmina Zakliczyn na ten cel przeznacza łącznie około 14 mln zł. Są to głównie pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz subwencji rządowych. Nowe przyłącza wodociągowe wykonywane w tym roku będą w Gwoźdźcu, Melsztynie, Zawadzie Lanckorońskiej i Charzewicach, natomiast do kanalizacji zbiorowej przyłączane będą gospodarstwa w Roztoce i Zawadzie Lanckorońskiej. Wkrótce ogłoszony zostanie też przetarg na dokończenie kanalizacji Faściszowej i Lusławic (przeszło 1,4 mln zł).
Gmina otrzymała również pomoc finansową dla gospodarki wodno-ściekowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie prawie 3,6 mln zł. Za te pieniądze sieć wodociągowa rozwijana będzie w Melsztynie, a kanalizacyjna w Melsztynie i Charzewicach.
Z funduszy rządowych (Polski Ład) budowany będzie w Zakliczynie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Obecnie PSZOK mieści się na terenie dzierżawionym przez gminę od spółdzielni Zakpol. Zakupiona zostanie również koparka i ciągnik do jego obsługi. Na to wszystko w budżecie są blisko 3 mln zł.

Znów duże pieniądze na drogi
Za kwotę około 4 mln zł (Polski Ład) wyremontowane zostaną odcinki dróg we wszystkich 24 miejscowościach zakliczyńskiej gminy. Nowe nakładki asfaltowe pojawią się łącznie na długości wynoszącej 7,5 kilometra. W ramach tego zadania wybudowany zostanie ponadto most w ciągu drogi gminnej w Bieśniku w kierunku Kończysk.
Ze środków z budżetu gminy (Fundusz Sołecki) zmodernizowane zostaną drogi m.in. w Borowej, Faściszowej, Stróżach, Filipowicach, Bieśniku, Roztoce, Charzewicach, Kończyskach, Wesołowie, Zdoni, Zawadzie Lanckorońskiej, Woli Stróskiej, Rudzie Kameralnej, Faliszewicach, Gwoźdźcu, Jamnej, Olszowej i Wróblowicach. W sumie 19 odcinków.
Przewiduje się w tym roku modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Paleśnica, Słona, Wesołów, Wróblowice i Zdonia. Wniosek o środki na ten cel gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).
Złożony został wniosek o środki z rezerwy ogólnej budżetu Państwa na dokończenie przebudowy drogi gminnej w Faliszewicach – na brakującym odcinku przeszło 700 metrów, gdzie w ubiegłym roku za 2,8 mln zł wykonano stabilizację osuwiska i odbudowano fragment zniszczonej jezdni (dotacja rządowa wyniosła przeszło 2,1 mln zł). Gmina zabezpieczyła wkład własny (646 tys. zł) do wykonania około kilometrowego ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej w Bieśniku (do skrzyżowania z drogą powiatową). Poczynione zostały starania o współfinansowanie inwestycji przez samorząd Województwa Małopolskiego (Inicjatywy Samorządowe).
Przygotowane zostaną projekty wykonania chodników przy drogach powiatowych w Wesołowie, Wróblowicach i Borowej. Powstanie dokumentacja niezbędna do wybudowania parkingu oraz modernizacji obecnego systemu komunikacyjnego obok stacji paliw przy rondzie w Zakliczynie. Gmina Zakliczyn w grudniu 2022 roku przejęła nieodpłatnie teren przy rondzie od Skarbu Państwa (17 arów)

Będą kolejne mieszkania
W lipcu gotowe będą kolejne mieszkania komunalne na wynajem. Łączny koszt wykonania bloku wielorodzinnego w Paleśnicy to 7,1 mln zł, z czego rządowe wsparcie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 5,7 mln zł (80 procent wartości inwestycji), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1,3 mln zł (19 procent), a wkład własny gminy Zakliczyn to 130 tys. zł (1 proc.).
– Obecnie inwestycja jest na etapie stanu surowego zamkniętego. Mieszkania, których w sumie będzie trzydzieści, będą wykończone „pod klucz”. Ściany i sufity będą pomalowane, kuchnie i łazienki wyłożone płytkami ceramicznymi, a w pokojach podłogi będą wykonane z paneli. Łazienki będą ponadto wyposażone w niezbędną armaturę. Zapraszam do składania wniosków o najem lokali. Termin upływa 25 kwietnia – informuje burmistrz Dawid Chrobak.
W czerwcu zakończyć się mają prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Stróżach. Koszt zadania to 1,7 mln zł, a dotacja z „Polskiego Ładu” wynosi ponad 1,4 mln zł. Przebudowany zostanie budynek Ośrodka Zdrowia przy ul. Tarnowskiej 2 w Zakliczynie. Termin zrealizowania tego przedsięwzięcia, które również finansowane jest z rządowego „PŁ” w wysokości 2,4 mln zł przewidziany jest na czwarty kwartał tego roku. Łączny koszt zadania to kwota blisko 2,8 mln zł. Po zakończeniu robót budowlanych zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę obiektu i prowadzenie tam działalności w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej.
Wykonane zostaną prace związane z naprawą niektórych elementów na kompleksach sportowych „Orlik” w Zakliczynie i Paleśnicy za kwotę ponad 400 tys zł. W budżecie gminy na ten cel jest 210 tys. zł. a kwotę przeszło 200 tys zł Gmina Zakliczyn pozyskała ze środków budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zakończono również modernizację świetlic wiejskich w Bieśniku i w Zdoni a w Melsztynie wybudowano nową świetlicę, która będzie stanowić również punkt informacji turystycznej dla osób zmierzających na zamek w Melsztynie.

Mieszkanie Plus - budynek w Paleśnicy

Zabytki i ochrona środowiska
Złożony został wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie finansowe VI i ostatniego już etapu prac związanych z odbudową wieży średniowiecznego zamku w Melsztynie. Pozostało wykonanie dachu i otworzenie przestrzeni widokowej, z której podziwiać będzie można piękne widoki na dolinę Dunajca, Beskid Sądecki i Wyspowy, a także szczyty Tatr.
Samorząd otrzymał już natomiast z województwa małopolskiego 50 tys. zł na kontynuację rozpoczętych w ubiegłym roku prac związanych z przyporą zabytkowej budowli, która będzie miała trzy kondygnacje z klatką schodową, a na jej szczycie znajdzie się także taras widokowy. Wraz z wkładem własnym na ten cel jest już 100 tys. zł.
Będą kontynuowane działania związane z utworzeniem Muzeum Regionalnego w Zakliczynie w budynku dawnego przedszkola przy ul. Jagiellońskiej. Zaawansowane są starania o pieniądze na ten cel. Wykonana zostanie dokumentacja na prace budowlano-konserwatorskie zabytkowego budynku „Dom pod Wagą” przy ul. Mickiewicza w Zakliczynie. Przewidywany jest jego gruntowny remont. W ubiegłym roku uporządkowane zostały sprawy własnościowe i budynek ten należy już do gminy. Zostanie zachowany dla pokoleń jako przykład dawnego budownictwa zakliczyńskiego, tak zwanych domów dziewięciosłupowych. Przypomnijmy, że z rządowego programu ochrony zabytków uzyskać można w tym roku na ten cel dotację na poziomie 98 procent.
Podobnie jak w latach poprzednich zabezpieczone są w budżecie gminy pieniądze na dotacje dla przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i czystym powietrzem.

Rafał Kubisztal
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).