Czwartek, 18 lipca 2024r. | Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona
Pokaż menu

Powszechny Spis Rolny 2020 – informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Zakliczyn

15 czerwca, 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Gminny Komisarz Spisowy działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 1728) ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w Gminie Zakliczyn.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie Gminy Zakliczyn,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 1. Rachmistrza terenowego powołuje Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego. W przypadku tej samej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów na rachmistrzów terenowych w teście po szkoleniu, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 2. Liczba rachmistrzów terenowych do realizacji PSR 2020 w Gminie Zakliczyn wynosi 4 osoby.
 3. Rachmistrz dokonywać będzie spisu na urządzeniu mobilnym.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu,
  o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
 • Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 2)
 • Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
 1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w terminie od dnia 15.06.2020 r. do 08.07.2020 r. na adres: Urząd Miejski w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym (pok. 8) w godzinach pracy Urzędu. Na kopercie należy zamieścić dopisek „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”
 2. Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Burmistrz miasta i Gminy Zakliczyn
Gminny Komisarz Spisowy
(-) Dawid Chrobak

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów terenowych

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów terenowych

Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów terenowych
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).