Środa, 17 kwietnia 2024r. | Imieniny: Rudolfa, Roberta
Pokaż menu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „KULTURA WRAŻLIWA”

09 marca, 2023
Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2023 roku pn. „KULTURA WRAŻLIWA”.

KOGO DOTYCZY?
O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, zwane dalej „Oferentami” jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

W RAMACH KONKURSU WSPIERANE BĘDĄ ZADANIA:
1)      znoszące bariery w dostępie do kultury dla osób z niepełnosprawnościami, m.in.: poprzez dostosowanie do potrzeb tego typu publiczności i dostępie do dzieł literackich, teatralnych, filmowych oraz eksponatów, obiektów i zajęć warsztatowych, zrealizowane we współpracy z instytucjami kultury z terenu województwa małopolskiego;
2)      aktywizujące środowisko osób z niepełnosprawnościami i zwiększające ich udział w obiegu kulturalnym;
3)      utrwalające i zachowujące zasoby dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej, która umożliwia ich odbiór przez szerokie grono publiczności (w tym równy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami);
4)      zachęcające do tworzenia dostępnych treści kultury;
5)      wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturowe Małopolski;
6)      edukujące z zakresu dostosowania oferty kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami.

OFERENT ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKAZANIA SIĘ WŁASNYM WKŁADEM W WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 10% wszystkich kosztów zadania. OBOWIĄZKOWE JEST WYKAZANIE ZARÓWNO „INNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH” JAK I „WKŁADU OSOBOWEGO” W KOSZTORYSIE.

Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego NIE MOŻE BYĆ WIĘKSZA NIŻ 15 000 ZŁOTYCH.

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

ETAP PIERWSZY:
WERSJĘ ELEKTRONICZNĄ oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/, w terminie: 2023-03-30 godz. 23:59.

ETAP DRUGI:
WYGENEROWANĄ W SYSTEMIE I PODPISANĄ przez osoby upoważniony OFERTĘ, tożsamą z wersją elektroniczną wraz z obowiązującymi załącznikami NALEŻY DOSTARCZYĆ DO SIEDZIBY Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie: 2023-03-31 godz. 16:00.

SZCZEGÓŁY POD ADRESEM:
HTTPS://BIP.MALOPOLSKA.PL/UMWM,A,2245485,OTWARTY-KONKURS-OFERT-NA-REALIZACJE-ZADAN-PUBLICZNYCH-WOJEWODZTWA-MALOPOLSKIEGO-W-DZIEDZINIE-KULTURY.HTML?FBCLID=IWAR38TC5J8LKRAG5G-UWR2WSSDA5WXBGTX_GBWG9MIPDRMDSQ3UY0HPYGE6E

Przypominamy również, iż istnieje możliwość składania wniosków konkursowych bezpośrednio w siedzibie Agendy Urzędu Marszałkowskiego w Tarnowie, pod adresem al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów – I piętro, p. 123.
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).