Wtorek, 28 marca 2023r. | Imieniny: Anieli, Sykstusa, Jana
Pokaż menu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko – opiekun w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej zlokalizowanej w Szkole Podstawowej w Stróżach

20 lutego, 2023
Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko – opiekun w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej:

1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres 01.03.2023 r. – 30.06.2023 r.

2. Warunki pracy na wskazanym stanowisku:

• Wymiar czasu: średnio 40 godz./mies.
• Prowadzenie zajęć świetlicowych z elementami profilaktyki,
• Praca związana z pracą z dziećmi i młodzieżą.

3. Wymagania niezbędne na wskazanym stanowisku:

• Wymagane: wykształcenie minimum średnie,
• Obywatelstwo polskie,
• Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku: Opiekun w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej,
• Posiadanie nieposzlakowanej opinii,
• Posiadanie minimum rocznego doświadczenia pracy z dziećmi lub młodzieżą.

4. Dodatkowe wymagania:

• W przypadku wykształcenia wyższego preferowane kierunki: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie i resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,
• Posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania świetlicy profilaktyczno-wychowawczej,
• Zdolności animacyjne,
• Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, zdolność do pracy w warunkach stresu, umiejętność współpracy i umiejętności pozwalające na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

5. Zakres zadań na stanowisku:

• Organizowanie czasu wolnego dzieciom,
• Pomoc w nauce, zwłaszcza dzieciom pochodzących z rodzin tzw. „grup ryzyka”,
• Prowadzenie programów profilaktycznych, edukacyjno-wychowawczych, integracyjnych,
• Prowadzenie dziennika świetlicy,
• Obsługa urządzeń biurowych,
• Utrzymywanie porządku w zajmowanych lokalach.

6. Wymagane dokumenty:

• CV, list motywacyjny,
• Kwestionariusz osobowy,
• Dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy – kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy-zlecenia,
• Dokumenty potwierdzające wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół),
• Dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku: opiekun w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Termin i miejsce składania ofert:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, Rynek 32, 32-840 Zakliczyn, pok. 8 lub przesłać na ww. adres z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – opiekun w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Stróżach” w terminie do dnia 24.02.2023 r. do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 14 651 62 48 (p. Monika Kulak w pon. i w czw. w godz. 14.00-15.00).

8. Informacje Dodatkowe:

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowisku opiekuna zostaną poinformowane telefonicznie.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów po zakończonej rekrutacji nie są odsyłane. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia zakończenia rekrutacji nie zostaną odebrane to podlegają zniszczeniu.
Urząd Miejski w Zakliczynie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami, z którymi zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Dawid Chrobak

 
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).