Środa, 17 kwietnia 2024r. | Imieniny: Rudolfa, Roberta
Pokaż menu

Komunikat nr 10 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z realizacją zadań publicznych przez Urząd Miejski w Zakliczynie

08 maja, 2020
Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792) informuję:

1. W związku z wystąpieniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników, wprowadzam w okresie od dnia 11 maja 2020 r. do odwołania ograniczenia związane z realizacją zadań publicznych przez Urząd Miejski w Zakliczynie.

2. W okresie, o którym mowa w pkt. 1 załatwianie spraw bezpośrednio w budynku Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zostaje ograniczone wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

3. Do zadań, o których mowa w pkt. 2 zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

4) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4. Kasa Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zostaje otwarta dla interesantów w godzinach 9.00-13.00. W danym momencie przy okienku kasy nie może znajdować się więcej niż jedna osoba.

5. Inne sprawy, poza wymienionymi w pkt. 3 i 4, realizowane mogą być przez Urząd Miejski w Zakliczynie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

6. Załatwianie spraw, o których mowa w pkt. 5 będzie przebiegać co do zasady:

  • telefonicznie pod numerem telefonów: 14 6326460, 14 6326455 – interesanci będą łączeni z pracownikiem merytorycznym,
  • poprzez pocztę e-mail: zakliczyn@zakliczyn.pl,
  • za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: /6g5cql78j7/SkrytkaESP,
  • poprzez pisma przesyłane drogą pocztową na adres Urzędu.

7. Bezpośrednie załatwianie spraw w Urzędzie Miejskim w Zakliczynie odbywać się powinno przy zachowaniu maksimum środków ostrożności takich jak: noszenie maseczek lub innego rodzaju zasłanianie ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości (minimum. 1,5 m) między pracownikiem urzędu a interesantem.

8. W korytarzu przy wejściu do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zostaje umieszczona skrzynka podawcza, do której interesant może złożyć wypełniony wniosek lub podanie. W danym momencie w korytarzu przy wejściu do urzędu nie może znajdować się więcej niż jedna osoba.

9. Każda osoba wchodząca do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkami dostępnymi na parterze budynku.

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Dawid Chrobak

 
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).