Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Informacja o systemie i harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w 2024 roku

27 grudnia, 2023

Urząd Miejski w Zakliczynie informuje, że od 1 stycznia 2024 r. podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Zakliczyn będzie Firma Conteko Sp. z o.o. ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów.

Ustalony został nowy harmonogram odbioru odpadów na rok 2024, który zostanie dostarczony mieszkańcom drogą pocztową przez firmę Conteko Sp. z.o.o. oraz jest zamieszczony poniżej.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Zakliczyn nie ulegają zmianie.

1) Miesięczna stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym w 2024 r. wynosi:
29 zł od mieszkańca w przypadku posiadania przydomowego kompostownika;
33 zł od mieszkańca w przypadku braku przydomowego kompostownika;

2) Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 206 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przypominamy również, że zgodnie ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.):
● właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości albo w lokalu w budynku wielolokalowym pierwszego mieszkańca,
● w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana np. w przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Do pobrania w pdf:

harmonogram odbioru odpadów z gospodarstw domowych
harmonogram odbioru odpadów z budynków wielolokalowych w Lusławicach i Paleśnicy
ulotka informacyjna dotycząca zasad segregacji odpadów komunalnych
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).