Czwartek, 23 maja 2024r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

Dotacje do nawadniania w gospodarstwie rolnym

27 maja, 2020
Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Ratusz w Zakliczynie / Andrzej O - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 20 lipca 2020 r. przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu “Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARMiR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw.

W ramach naboru rolnicy mogą ubiegać się o dotację m.in. na budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów sterowania nawadnianiem.

Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik. Maksymalna pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi aż 100 tyś zł. Minimalny koszt inwestycji musi być wyższy niż 15 tyś. zł.

O pomoc może ubiegać się rolnik, który:

 • posiada gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha,
 • zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej,
 • i jest obecny w krajowym systemie producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:

 1. wykonania ujęć wody,
 2. zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
 3. budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, które mogą obejmować koszty:
 • wykonania ujęć wody na potrzeby na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników,
 • zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem,
 • budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie,
 • opłat za patenty lub licencje.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub za pośrednictwem biur powiatowych.

Dokumenty aplikacyjne są dostępne pod linkiem:
https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html
Gmina Zakliczyn
Zakliczyn – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. Położona jest w strefie Pogórza Karpackiego (na pograniczu Pogórza Wiśnickiego, Rożnowskiego i Ciężkowickiego, rozdzielonych rozległą doliną środkowego biegu Dunajca).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).