Czwartek, 23 maja 2024r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego.

03 kwietnia, 2023
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 


 

ZARZĄDZENIE Nr 45 /23
Burmistrza Żabna
z dnia 30 marca 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2023
z zakresu zdrowia publicznego.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1956) zarządza się, co następuje:

  • 1
  1. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 32/23 Burmistrza Żabna z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego.
  2. Wyniki konkursu zawierające wykaz oferentów wybranych do realizacji zadań wymienionych w §1 ust. 1 wraz z nazwami zadań publicznych oraz kwotami  przyznanych dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Warunki realizacji zadań publicznych zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Żabno a podmiotami.

 

  • 2

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żabnie,
  • na stronie internetowej zabno.pl .

 

  • 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu  Spraw Administracyjnych
i Obywatelskich.

 

 

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


 

Załącznik

do zarządzenia nr 45/23

Burmistrza Żabna
z dnia 30 marca 2023r.

 

 

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

 

 

Lp.

Oferent

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji

1.

Stowarzyszenie „ Klub Amazonka”

33-100 Tarnów, ul. Lwowska 178

Podejmowanie działań i akcji prewencyjnych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym organizacji szkoleń i badań profilaktycznych, profilaktyki i chorób lub edukacji zdrowotnej      ( np. rehabilitacji kobiet po mastektomii)

1 500,00 zł.

2.

Małopolski Odział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

31-116 Kraków ul. Studencka 19

 

Promowanie idei honorowego krwiodawstwa

6 000,00 zł.

 

 

 
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).