Wtorek, 5 grudnia 2023r. | Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty
Pokaż menu

XXX- lecie samorządu terytorialnego

27 maja, 2020

Dziś mija trzydziesta rocznica odkąd samorządy rozpoczęły działalność na mocy ustawy z 8 marca 1990 roku. Zapraszamy do krótkiego rysu historycznego minionych trzech dekad.

Gmina Żabno w 1990 roku dysponowała budżetem rzędu 12,7 mln złotych, by po dwudziestu latach samorządności dysponować pulą 47,8 mln złotych, a po trzydziestu planować wydatki z budżetu sięgające 84 mln złotych.

Pierwszym burmistrzem Żabna, wybranym 11 czerwca 1990 roku bezwzględną większością głosów przy obecności 24 radnych, został Krzysztof Witkowski. Był to kandydat spoza składu Rady Miasta i Gminy. Przewodniczącym pierwszego składu Rady został Krzysztof Wójcik. Rada działała bez zmian do 1994 r., natomiast stanowisko burmistrza, po rezygnacji Krzysztofa Witkowskiego, objął Zbigniew Łoś.

Lata 90-te, podobnie jak w większej części gmin Polski, dla samorządu Żabna oznaczały nowe wyzwania. Południowa i centralna część gminy posiadały już częściowo rozwiniętą infrastrukturę wodociągową i gazową. Natomiast północna część wymagała wsparcia w wyrównaniu dostępu do niniejszej infrastruktury. Dlatego też, pierwsze lata działalności samorządu skoncentrowały się na gazyfikacji i budowie wodociągów, tam gdzie było to konieczne do wykonania. Kolejnym priorytetem dla Radnych było utrzymanie w należytym porządku lokalnych dróg, a także usprawnienie obsługi mieszkańców poprzez komputeryzację Urzędu Miejskiego. Samorządowcom, w pierwszych latach działalności, nie powiodła się realizacja prac związanych z kanalizacją Żabna. Przyczyną tego była opracowana wcześniej dokumentacja oparta na założeniu, że ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni przy Nidomickich Zakładach Celulozy. Problematycznym okazało się również zakupienie nowej centrali telefonicznej, która obsługiwałaby całą gminę.

Spuścizną przemysłową na terenie gminy Żabno, która odcisnęła ogromny wpływ na rozwój gminy w latach 90-tych były Niedomickie Zakłady Celulozy, których historia sięga lat trzydziestych XX wieku. W toku kilkudziesięcioletniej działalności przechodziły one różne fazy rozwoju. Na miejscu przedwojennej fabryki celulozy, zdewastowanej i zburzonej przez niemieckiego okupanta, powstały zmodernizowane i rozbudowane nowe Zakłady. Stopniowo zmieniał się profil produkcji i formy działania „niedomickiej Celulozy”, aż do lat 90- tych XX wieku, kiedy teren trafił pod opiekę syndyka. Upadek NZC był silnym ciosem dla mieszkańców zatrudnianych na terenie „Celulozy”, a także gminy. W tym okresie bezrobocie sięgnęło 22% mieszkańców czynnych zawodowo.

Historia Zakładów po wielu latach pracy syndyka znalazła swój „happy end”. Część budynków byłych Niedomickich Zakładów Celulozy została zbyta na rzecz przedsiębiorców, a część terenu została przejęta przez samorząd Żabna, jako rekompensata za zadłużenie podatkowe. Z biegiem czasu na terenie NZC utworzyła się doskonała baza do prowadzenia działalności produkcyjnej, z bezpośrednim dostępem do drogi wojewódzkiej. Przy pomocy gminy Żabno teren ten został zelektryfikowany, zapewniony został dostęp do gazu, kanalizacji, a także odpowiedniej ilości wody. Ważną inwestycją była budowa tranzytu ścieków, a także modernizacja przepompowni, znajdującej się na terenie Zakładów. Gmina zainwestowała również w komunikację, a na terenie NZC samorząd wybudował Zakład Recyklingu.

Gmina Żabno od lat przyciąga inwestorów i pozwala dobrze rozwinąć się lokalnemu biznesowi. Gmina typowo rolnicza, stała się również obszarem z bogato rozwiniętym sektorem handlu i usług, gdzie ciężki przemysł nie zaburzył naturalnego ekosystemu. Potencjał bliskich odległości do dwóch miast powiatowych: Tarnowa i Dąbrowy Tarnowskiej oraz szybkiej komunikacji sprawił, że tereny te stały się dobrym miejscem do rozwijania własnej przedsiębiorczości. Obok kilkudziesięciu firm, które ulokowały swoje siedziby na terenie po Niedomickich Zakładach Celulozy, takich jak Certech, Samson, Spojkar, Baucem, wymienić należy także duże zakłady pracy umiejscowione w Żabnie, jak Dalian Talent Poland, polsko- francuski Polan, czy też ogólnopolską markę Bruk- Bet z siedzibą w Niecieczy.

Przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej otwarło dla gminy nowe możliwości związane z pozyskiwaniem funduszy. Pozwoliło to na przyspieszenie modernizacji i rozwoju infrastruktury, koniecznej dla mieszkańców. Największym finansowo przedsięwzięciem ostatnich lat dla samorządu była rozbudowa sieci kanalizacyjnej w pięciu miejscowościach, w tym we wspomnianej wcześniej strefie po byłych Zakładach Celulozy w Niedomicach. Gmina w minionej dekadzie zrewitalizowała rynek, który stał się piękną wizytówką regionu. Odnowie uległy szkoły, polepszyła się baza sportowa, a na mapie gminy pojawiły się Orliki, siłownie plenerowe i place zabaw. Gmina aktywnie polepsza infrastrukturę zapewniającą bezpieczeństwo swoich mieszkańców, odnawiając budynki OSP, inwestując w nowe tabory samochodów ratowniczo- gaśniczych. Samorząd Żabna został również współzałożycielem Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa, dzięki którego środkom wsparto m.in. odnowę domów ludowych, aktywizowano sektor organizacji pozarządowych, dając im możliwość otrzymania pieniędzy na realizację własnych projektów, a także umożliwiono pozyskiwanie pieniędzy na powstawanie i rozwój przedsiębiorstw.

Przez ostatnie lata gmina Żabno dała się poznać również jako miejsce, gdzie spotkania z kulturą przeszły do porządku dziennego. Dziesiątki artystów, pisarzy, dziennikarzy, laureatów prestiżowych nagród odwiedza Gminne Centrum Kultury, biorąc udział w wernisażach i spotkaniach z mieszkańcami. Dni Żabna przyciągają w okresie letnim kilkutysięczną widownię. A zespoły Folklorystyczne z Niecieczy, Bobrownik Wielkich i Otfinowa zapracowały przez minione dekady na rozpoznawalność również poza granicami państwa. Dzięki głosom mieszkańców projekty Gminnego Centrum Kultury rokrocznie zostają dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego Małopolski.  

Działania gminy, obok inwestycji, sportu, czy kultury, koncentrują się także na rozwinięciu opieki nad mieszkańcami, czego przykładem mogą być oddane do użytku w 2019 nowe przedszkole w Łęgu Tarnowskim, Placówka Wsparcia Dziennego w Czyżowie, czy też Klub Seniora w Żabnie.

Gmina Żabno wykorzystała dobrze okres transformacji ustrojowej. Wiele pomysłów i usprawnień zostało wdrożonych. Dziesiątki inwestycji zostało przeprowadzonych. Z pewnością jest to inna niż trzy dekady temu gmina, jednak nadal z mieszkańcami, którym od zawsze zależało, by dbać o swoją „małą ojczyznę” i wspólnie pracować na jej współczesny wizerunek.

 

Burmistrzowie:

Krzysztof Witkowski 1990-1991

Zbigniew Łoś 1991-1994

Stanisław Dziubla 1994-2002

Stanisław Kusior 2002-2018

Marta Herduś od 2018

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

Krzysztof Wójcik 1990-1994

Tadeusz Patriak 1994-2002

Krzysztof Wójcik 2002-2018

Krzysztof Lechowicz 2018-2019

Andrzej Głód od 2019
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).