Piątek, 29 września 2023r. | Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
Pokaż menu

Sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1088/1 o pow. 0,0900 ha, działka nr 1089/2 o pow. 0,0028 ha oraz działki nr 1090/4 o pow. 0,0578 ha, położona w Łęgu Tarnowskim

28 czerwca, 2023
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0
Ogłoszenie Burmistrza Żabna o pierwszym, ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1088/1 o pow. 0,0900 ha, działka nr 1089/2 o pow. 0,0028 ha oraz działki nr 1090/4 o pow. 0,0578 ha położonej w Łęgu Tarnowskim.

 

 

OGŁOSZENIE

Żabno, 28 czerwca 2023 r.

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1088/1 o powierzchni 0,0900 ha, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,0865 ha, W-RIVa – 0,0035 ha, działka nr 1089/2 o powierzchni 0,0028 ha, klasa bonitacyjna: RIVb – 0,0019 ha, W-RIVa – 0,0009 ha oraz działka nr 1090/4 o powierzchni 0,0578 ha, klasa bonitacyjna: RIVb – 0,0136 ha, W-RIVa – 0,0046 ha, B – 0,0396 ha, położona w Łęgu Tarnowskim. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00057929/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach niezabudowanych predystynowanych do utrzymania lub intensyfikacji dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

Cena wywoławcza nieruchomości: 105.000,00 zł  
Wadium: 15.000,00 zł
Termin części jawnej przetargu: 7 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00
Miejsce części jawnej przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, sala ślubów

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 15.000,00 zł na konto Gminy Żabno – BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012 w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2023 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr tel. 14-645-60-12 w. 42.

 


 
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).