Sobota, 5 grudnia 2020r. | Imieniny: Sabiny, Krystyny, Edyty
Pokaż menu

Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

23 października, 2020
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020r. poz. 713) zwołuję XXI Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień
29 października 2020r. /czwartek/ o godzinie 13:00 sesja w trybie zdalnym

 

Ze względu na zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 obrady sesji Rady Miejskiej odbędą w trybie zdalnym.

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej https://www.youtube.com/channel/UCl0Rn3pWRINSXi8GkMS0J1Q

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.

 4. Przedstawienie porządku obrad.

 5. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.

 7. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych.

 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.

 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2020 nr XV/198/20 z dnia 16 stycznia 2020r.

 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IX/125/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/171/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej

 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno

 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 1221 położonej w Otfinowie

 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 267/1 położonej w Bobrownikach Wielkich

 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 92 o pow. 0,53 ha, położonej w Podlesiu Dębowym, z dotychczasowym dzierżawcą

 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 41/11 o pow. 0,10 ha, położonej w Podlesiu Dębowym, z dotychczasowym dzierżawcą,

 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działek: nr 589/1 o pow. 0,13 ha i nr 589/3 o pow. 0,14 ha, położonych w Otfinowie, z dotychczasowym dzierżawcą

 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,07 ha, położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,02 ha, położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

 21. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,10 ha, położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

 22. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,14 ha, położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

 23. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,11 ha, położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

 24. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,03 ha, położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

 25. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, części działki nr 299/1 o pow. 0,04 ha, położonej w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

 26. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 266 o pow. 0,15 ha oraz części działki nr 299/1 o pow. 0,19 ha, położonych w Janikowicach, z dotychczasowym dzierżawcą

 27. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, części działki nr 683/1 o pow. 4,99 ha, położonej w Kłyżu, z dotychczasowym dzierżawcą

 28. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 29. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 30. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.

 31. Zamknięcie obrad XXI sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

 

Andrzej Głód

 
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).