Wtorek, 25 czerwca 2024r. | Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty
Pokaż menu

Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

27 marca, 2023
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) zwołuję L Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 30 marca 2023 r. /czwartek/ o godzinie 8:30 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie L sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2023 nr XLVI/636/22 z dnia 29 grudnia 2022r.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu Województwa Małopolskiego, zawarcia porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Żabnie
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XII/163/19 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 30 października 2019r w sprawie przyjęcia przez Gminę Żabno Samorządowej Karty Praw Rodzin.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Żabno
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie  Miasta i Gminy Żabno.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 526/1 o pow. 0,20 ha oraz budynku warszatatowo-administracyjnego zlokalizowanego na przedmiotowej działce, położonej w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 602/14 położona w Łęgu Tarnowskim, stanowiąca własność Gminy Żabno.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 602/13 położona w Łegu Tarnowskim, stanowiąca własność Gminy Żabno.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działki nr: 565/1 i 565/2, położone w Łęgu Tarnowskim, stanowiące własność Gminy Żabno.
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 53/2 położona w Pierszycach, stanowiąca własność Gminy Żabno.
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, działki nr 2365 o pow. 0,6890 ha położonej w Żabnie, z dotychczasowym dzierżawcą.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 22. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 24. Zamknięcie obrad L sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

Prowadzona będzie transmisja obrad Rady Miejskiej oraz utrwalany dźwięk i obraz. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1313/rada-miejska-w-zabnie.htm

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  w Żabnie

 Andrzej Głód
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).