Środa, 17 kwietnia 2024r. | Imieniny: Rudolfa, Roberta
Pokaż menu

Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

23 listopada, 2022
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Serdecznie zapraszam na XLIV Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 zwołaną na dzień 1 grudnia 2022 r. /czwartek/ o godzinie 10:00 w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Żabnie, ul. Jagiełły 1.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Informacja Burmistrza Żabna o działalności w okresie między sesjami.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żabno za rok szkolny 2021/2022.
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2022 nr XXXIII/479/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2023 roku.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w podatku  od nieruchomości na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2023.
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 r.
 14. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2023 rok.
 15. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żabno.
 16. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców.
 17. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żabno na lata 2023 -2026 z uwzględnieniem perspektywy na 2027-2030”.
 18. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Żabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".
 19. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Żabno nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1267/6 o pow. 0,0066 ha, położona w Łęgu Tarnowskim, stanowiąca własność osoby fizycznej
 20. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały wyrażenia zgody na zamianę prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1090/5 położona w Łęgu Tarnowskim, stanowiąca własność Gminy Żabno na prawo własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1089/2, położona w Łęgu Tarnowskim, będąca własnością osoby fizycznej.
 21. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 22. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 23. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie.
 24. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

Z materiałami na sesję można zapoznać się na portalu mieszkańca pod adresem: http://www.zabno.esesja.pl/
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).