Wtorek, 9 sierpnia 2022r. | Imieniny: Romana, Ryszarda, Edyty
Pokaż menu

Sesja Rady Miejskiej w Żabnie

29 czerwca, 2022
Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Fontanna na rynku w Żabnie / Kroton / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję XXXIX NADZWYCZAJNĄ Sesję Rady Miejskiej w Żabnie kadencji 2018-2023 na dzień 30 czerwca 2022r. /czwartek/ o godzinie 13:00 w sali Klubowej Centrum Kultury w Żabnie ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski o zmianę porządku obrad.
 4. Przedstawienie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Żabnie.
 6. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2022 nr XXXIII/479/22 z dnia 20 stycznia 2022r.
 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żabno
 8. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie  przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Żabno kosztów wymiany starych źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Żabno
 9. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowych na działce nr 1610/46 o pow. 57 m² i o pow. 80 m², położonej w Łęgu Tarnowskim, stanowiącej własność Gminy Żabno.
 10. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako część działki nr 21 o pow. 0,10 ha położonej w Pierszyce z dotychczasowym dzierżawcą.
 11. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 243 o pow. 0,21 ha, położona w Pierszycach, z dotychczasowym dzierżawcą.
 12. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 5 lat,  lokalu o powierzchni użytkowej 64 m² oraz części działki nr 357 o pow. 0,01 ha, położonej w Janikowicach, z dotychczasowym najemcą
 13. Rozpatrzenie i głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1486/16 o pow. 0,0428 ha, położona w Żabnie, z dotychczasowym najemcą
 14. Wolne wnioski i sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Żabnie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Żabnie

Andrzej Głód

 
Gmina Żabno
Żabno – gmina miejsko-wiejska w powiecie tarnowskim (woj. małopolskie). Gmina stanowi 7,4% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).