Niedziela, 14 kwietnia 2024r. | Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny
Pokaż menu

Zagrożenie wypadkami na terenie gospodarstwa rolnego

29 marca, 2024
Google Maps Google Maps

W roku ubiegłym do Placówki Terenowej KRUS w Tarnowie zgłoszono 50 zdarzeń związanych z zaistnieniem wypadku przy pracy związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W wyniku przeprowadzonych postępowań powypadkowych ustalono, że ponad połowa nich dotyczyła wypadków związanych z upadkiem poszkodowanego. Najczęściej były to upadki z drabin, schodów, strychów oraz upadki na nawierzchni podwórzy, pól, ciągów komunikacyjnych itp. Zaistniałe zdarzenia wynikały między innymi ze złego stanu nawierzchni, po których się poruszamy, używania nieodpowiedniego obuwia, zbyt wysokich i nieoznakowanych progów, niestosowania drabin i podestów lub nieodpowiedniej konstrukcji drabin itp.

Znaczną grupę zdarzeń wypadkowych stanowiły także wypadki związane z obsługą maszyn i urządzeń rolniczych. Do najczęściej odnotowywanych przyczyn takich zdarzeń zaliczyć można brak osłon elementów obracających się, próby napraw urządzeń z włączonym napędem oraz ignorowanie przez osoby poszkodowane podstawowych zasad BHP podczas podejmowanych działań.

Z zagrożeniami wypadkiem mieliśmy także do czynienia podczas obsługi zwierząt gospodarskich. Zestresowane lub chore zwierzęta przygniatały rolników do ścian obór, kopały i gryzły nieznających zasad behawiorystki. W 2023 roku w Placówce Terenowej KRUS w Tarnowie nie odnotowano wypadków związanych ze stosowaniem na terenie gospodarstwa substancji niebezpiecznych.

 Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców terenów wiejskich, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje założenia ogłoszonych kampanii prewencyjnych. Ich celem jest ukazanie zagrożeń związanych między innymi z upadkami, obsługą maszyn i urządzeń rolniczych czy stosowaniem substancji niebezpiecznych w produkcji rolniczej. Przyjęte założenia realizowane są na co dzień przez pracowników Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie oraz podległych Placówek Terenowych. Zapraszamy do korzystania z naszej oferty szkoleniowej z zakresu BHP w gospodarstwie rolnym. Aktywny udział w tych szkoleniach pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z zaleceniami wspierającymi bezpieczeństwo i higienę pracy. Podczas szkoleń organizowane będą pokazy środków ochrony indywidualnej, pokazy użytkowania przedmiotów związanych z obsługą zwierząt gospodarskich, pokazy bezpiecznej pracy z użyciem drabiny oraz, przy współpracy z lokalnymi zastępami OSP, pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).