Piątek, 22 września 2023r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

XVII sesja Rady Miejskiej w Wojniczu – 4 czerwca

27 maja, 2020

Obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Wojniczu odbędą się 4 czerwca br. (czwartek) w Domu Grodzkim w Wojniczu i rozpoczną się o godz. 12.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2020 rok.  
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia
  30 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wojnicza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wojnicz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków kierowanych do Rady Miejskiej w Wojniczu.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Programie Stypendialnym Gminy Wojnicz.
 17. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wojnicz za 2019 rok.
 18. Debata nad Raportem o stanie Gminy Wojnicz za 2019 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Wojnicza za 2019 rok.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wojnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 22. Zapytania i interpelacje.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

Podstawa prawna: Pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów  gminy,  art.  25   ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713/

Link od Raportu o stanie Gminy Wojnicz za 2019 rok
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).