Czwartek, 18 lipca 2024r. | Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona
Pokaż menu

Raport o stanie Gminy przyjęty. Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Wojnicza

05 czerwca, 2020

4 czerwca w sali konferencyjnej Domu Grodzkiego w Wojniczu odbyła się XVII w obecnej kadencji sesja Rady Miejskiej, której najważniejszym punktem było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi.

Radni miejscy po prezentacji Raportu o stanie Gminy Wojnicz, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w 2019 r. podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wojnicza wotum zaufania.

Przed głosowaniem, Burmistrz Wojnicza Tadeusz Bąk przedstawił radnym krótką informację na temat raportu i ubiegłorocznego budżetu gminy. Burmistrz podkreślił także, że wykonanie budżetu to wspólne działanie wielu osób:

Realizacja budżetu to praca wielu osób – praca nas wszystkich! Za ta właśnie pracę pragnę podziękować.

Zmiany które zaszły w naszej gminie na przestrzeni ostatniego roku są efektem wytężonej pracy całego samorządu i mam nadzieję, że są zauważalne i doceniane przez naszych mieszkańców. Chciałbym dodać, że zmiany te nie byłyby możliwe, gdyby nie zaangażowanie i wiedza urzędników, radnych, sołtysów, organizacji pozarządowych i przede wszystkim mieszkańców naszej gminy.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu oraz Radzie Miejskiej za współpracę. Dziękuję za to, że naszym wspólnym działaniem służymy dobru naszej lokalnej wspólnoty.

Dziękuję też Dyrektorom wszystkich jednostek organizacyjnych gminy oraz moim bezpośrednim współpracownikom – Panu Zastępcy, Pani Skarbnik Gminy, Kierownikom referatów oraz wszystkim pracownikom. Dziękuję za dobrą współpracę, życzliwe i kompetentne podejście do spraw gminy i mieszkańców.

Państwu Sołtysom dziękuję za współpracę z urzędem i aktywne działania na rzecz mieszkańców sołectw. Dziękuję także środowiskom naszych organizacji społecznych na czele z Radami Sołeckimi, OSP oraz innym stowarzyszeniom aktywnie działającymi w Gminie Wojnicz. Państwa, których społeczne zaangażowanie pomaga rozwiązywać problemy i tworzyć przychylną atmosferę wokół działalności urzędu.

Dziękuję za aktywność, kreatywność, wnoszone oraz realizowane inicjatywy.

Radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Wojnicz, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wojnicza.

Po podjęciu uchwały Burmistrz Wojnicza złożył szczególne słowa podziękowania do Skarbnik Gminy Wojnicz Joanny Zając.

W sesji uczestniczył również Poseł na Sejm Wiesław Krajewski, który w swoim wystąpieniu pogratulował burmistrzowi absolutorium, pozytywnie odniósł się pracy radych oraz zapewnił, że w dalszym ciągu będzie wspierał działania na rzecz gminy Wojnicz.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Wojniczu Roman Chamiało złożył burmistrzowi w imieniu swoim i całej rady gratulacje, dziękując jednocześnie wszystkim wykonawcom budżetu roku 2019. Życzenia złożyli również sołtysi, pracownicy urzędu miejskiego oraz dyrektorzy placówek gminnych.

Fot. UM Wojnicz
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).