Środa, 17 lipca 2024r. | Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Pokaż menu

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Gminie Wojnicz

18 czerwca, 2020

Od dnia 8 czerwca 2020 roku wznowiono bezpośrednie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Wojnicz.  

 

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

WYMAGANE DOKUMENTY

oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej – oświadczenie dla osób korzystających z pomocy prawnej.

oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku – dodatkowe oświadczenie dla osób korzystających z pomocy prawnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Oświadczenia składa się osobie, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie zlokalizowanym w Gminie Wojnicz pod adresem Urząd Miejski w Wojniczu, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz, który jest czynny w każdy poniedziałek: godz. 08.00-12.00 i czwartek: godz. 11.30-15.30.

REJESTRACJA WIZYTY

Zgłoszeń dokonuje się telefoniczne pod numerem telefonu +48 146883327 (w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tarnowie) lub pod numerem telefonicznym +48 146790 108 (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wojniczu) Istnieje możliwość rejestracji internetowej – https://np.ms.gov.pl/małopolskie/tarnowski.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty.
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności. Kobiecie w ciąży pomoc prawna przysługuje poza kolejką.

INFORMACJE DODATKOWE

Więcej informacji uzyskać można w Wydziale Rozwoju Powiatu (pokój nr 210, 2 piętro), numer telefonu +48 146883327, e-mail: poradyprawne@powiat.tarnow.pl

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

 1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym
  i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo -administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
  w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

CO OBEJMUJE NIEODPŁATNA MEDIACJA:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

CZEGO NIE OBEJMUJE NIEODPŁATNA MEDIACJA:

 1. spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. spraw, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

 
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).