Niedziela, 14 kwietnia 2024r. | Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny
Pokaż menu

LV Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu – 27 lutego

19 lutego, 2024
Google Maps Google Maps

Obrady LV sesji Rady Miejskiej w Wojniczu odbędą się 27 lutego br. (wtorek) w Domu Grodzkim w Wojniczu i rozpoczną się o godz. 14.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o działalności Burmistrza w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2023 rok. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr LIV/576/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.                              
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa      Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Solskiego 13, 32 – 800 Brzesko.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Wojnicz i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.     
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Dębina Łętowska IV” położonego w miejscowości Dębina Łętowska, gm. Wojnicz.   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Isep.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców, kotłów węglowych c.o. na nowe piece gazowe, pellet oraz pompy ciepła.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie   współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2024 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wojniczu za 2023 rok.
 21. Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Wojniczu za 2023 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wojnicz za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 23. Zapytania i interpelacje.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad sesji.Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).