Środa, 23 czerwca 2021r. | Imieniny: Wandy, Zenona
Pokaż menu

Informacje z XXI Sesja Rady Miejskiej w Wojniczu

29 grudnia, 2020
Informacja

W dniu 28 grudnia br. odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

W trakcie sesji Rada Miejska przyjęła uchwałę budżetową na rok 2021. Budżet zakłada wydatki ogółem w wysokości 77.618.932,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 17 018 686,37 zł. W ramach tej kwoty realizowane będą m.in. takie zadania jak:

 • Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Wojnicz i Wielka Wieś, gm. Wojnicz – budynki Szkoły Podstawowej w Wojniczu i w Wielkiej Wsi oraz budynek Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Wsi
 • Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu
 • Modernizacja stadionu Olimpii w Wojniczu
 • Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018
 • Przebudowa części pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Wojniczu z przeznaczeniem na stołówkę szkolną
 • Opracowanie dokumentacji kompleksowej odnowy Zespołu Parkowo-Pałacowego w Wojniczu
 • Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej w Wojniczu
 • Modernizacja budynku Świetlicy Isep
 • Modernizacja dróg gminnych

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2020 rok
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa
 • w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych
 • w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
 • w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Solskiego 13, 32-800 Brzesko
 • w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wojnicz Miasto
 • w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020 z perspektywą do roku 2022”
 • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz na 2021 rok
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wojnicz na lata 2021-2030
 • w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wojnicz na lata 2021 – 2025
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Wojnicz
 • w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wojniczu na 2021 rok
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wojniczu na 2021 rok
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej na 2021 rok
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Finansowej na 2021 rok
 • w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok
 • w sprawie zatwierdzenia planu działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wojniczu na 2021 rok

 
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).