Piątek, 19 kwietnia 2024r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

Informacje z sesji

29 kwietnia, 2020

W dniu 28 kwietnia br. odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2020 rok. 

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

– w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.

– w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji z Zarządem Województwa Małopolskiego zadania pn. „Budowa chodnika wraz z remontem zjazdów przy drodze wojewódzkiej nr 975 w m. Olszyny, gmina Wojnicz (odc. ref. 195 km 4 + 090 – 5 + 071) – kontynuacja”.

– w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji z Powiatem Tarnowskim zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej wraz z odwodnieniem oraz przedłużeniem istniejącego przepustu na drodze powiatowej, zabudowa rowu przydrożnego, przebudową zjazdu, remontem części drogi gminnej i powiatowej, montażem balustrady dla pieszych na działkach nr 71, 182/1, 240 241/1 w m. Milówka, gm. Wojnicz.”

– w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców, kotłów węglowych c.o. na nowe ekologiczne kotły węglowe 5 klasy, gazowe, pellet oraz pompy ciepła.

– w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Gminy Wojnicz dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.

– w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.

– w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Wojniczu: nr XV/133/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. oraz nr XXVIII/228/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz.

– w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wojnicz.

– w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności gruntowej.

– w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2020  r.

– w sprawie wniesienia skargi na opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 marca 2020 r., znak NP.542.2.53.2020.WR.

– w sprawie przystąpienia przez Gminę Wojnicz do partnerstwa na rzecz realizacji projektu CAOS+ – Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora Plus realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

– w sprawie rozpatrzenia wniosku.
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).