Czwartek, 18 lipca 2024r. | Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona
Pokaż menu

Informacja z sesji

25 czerwca, 2024
Google Maps Google Maps

W dniu 24 czerwca br. odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Burmistrz Wojnicza przedstawił informację na temat Raportu o stanie Gminy Wojnicz za 2023 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej poinformowała, że Burmistrz Wojnicza zamieścił na stronie internetowej Gminy Raport o stanie Gminy Wojnicz za 2023 rok, a radni zapoznali się z jego treścią. Ponadto podano do publicznej wiadomości informację dotyczącą możliwości wzięcia udziału w debacie oraz zasad zgłoszenia mieszkańców do tej debaty. W ustawowym terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie mieszkańców Gminy Wojnicz. W związku z tym zaprosiła Radnych do wzięcia udziału w debacie.

Po odbytej debacie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska w Wojniczu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Wojnicza za 2023 rok.

Po przedstawieniu przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium i odczytaniu pozytywnych Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wojnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła ponadto następujące uchwały:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok.

– w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wojnicz za 2023 rok.

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2024 rok.

– w sprawie zmiany Uchwały nr  LVI/605/2024 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku związane z realizacją inwestycji pn. Konserwacja elewacji wieży kościoła p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

– w sprawie zmiany Uchwały nr  LVI/606/2024 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku związane z realizacją inwestycji pn. Konserwacja elewacji zachodniej i północnej oraz wymiana stolarki okiennej w kościele p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu (z wyłączeniem wieży kościelnej), w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

– w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wojnicz lub jej jednostkom organizacyjnym.

– w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Wojnicz lub jej jednostkom organizacyjnym.

– w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do reprezentowania Gminy Wojnicz w Zgromadzeniu Związku Komunalnego do spraw Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Brzesku.

– w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w  prowadzonych przez Gminę Wojnicz przedszkolach publicznych.

– w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.

– w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).