Niedziela, 14 kwietnia 2024r. | Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny
Pokaż menu

Informacja z sesji

28 lutego, 2024
Google Maps Google Maps

W dniu 27 lutego br. odbyła się LV sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz. 

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2024 rok. 

– w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/576/2023 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.                              

– w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów do Rejonowego Przedsiębiorstwa      Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku przy ul. Solskiego 13, 32 – 800 Brzesko.

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu. 

– w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu.

– w sprawie w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Wojnicz i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.     

– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Dębina Łętowska IV” położonego w miejscowości Dębina Łętowska, gm. Wojnicz.   

– w sprawie  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Isep.

– w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.

– w sprawie  określenia zasad udzielania dotacji celowej dla mieszkańców ze środków budżetu Gminy Wojnicz na działania związane z ochroną środowiska tj. wymiana starych pieców, kotłów węglowych c.o. na nowe piece gazowe, pellet oraz pompy ciepła.

– w sprawie Programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

– w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026.

– w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wojnicz w 2024 r.

– w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wojniczu za 2023 rok.

– w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wojnicz za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

Ponadto komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności
za 2023 rok.
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).