Piątek, 22 września 2023r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

Informacja z sesji

29 maja, 2023
Google Maps Google Maps

W dniu 26 maja br. odbyła się XLVII sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.

Podczas sesji Burmistrz Wojnicza przedstawił informację na temat Raportu o stanie Gminy Wojnicz za 2022 rok.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że Burmistrz Wojnicza zamieścił na stronie internetowej Gminy Raport o stanie Gminy Wojnicz za 2022 rok, a radni zapoznali się z jego treścią. Ponadto podano do publicznej wiadomości informację dotyczącą możliwości wzięcia udziału w debacie oraz zasad zgłoszenia mieszkańców do tej debaty. W ustawowym terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie mieszkańców Gminy Wojnicz. W związku z tym zaprosił Radnych do wzięcia udziału w debacie.

Po odbytej debacie przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska w Wojniczu podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Wojnicza za 2022 rok.

Po przedstawieniu przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium i odczytaniu pozytywnych Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wojnicza absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Podczas sesji Rada Miejska podjęła ponadto następujące uchwały:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok.

– w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Wojnicz za – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 975 w trybie art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych –  na czas realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi serwisowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Isep, Wojnicz, Wielka Wieś odc. 181 km 1+665 – 3+043”.

– w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.

– w sprawie nabycia w formie darowizny nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz celem jej zagospodarowania pod drogę gminną.

– w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wojniczu za 2022 rok

– w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2023 rok.

– w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.

2022 rok.

Ponadto komisje stałe Rady Miejskiej przedstawiły sprawozdania ze swojej działalności
za 2022 rok.
Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).