Wtorek, 28 marca 2023r. | Imieniny: Anieli, Sykstusa, Jana
Pokaż menu

Informacja z sesji

02 grudnia, 2022
Google Maps Google Maps

W dniu 30 listopada br. odbyła się XL sesja Rady Miejskiej w Wojniczu.
Podczas sesji Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie Gminy Wojnicz na 2022 rok.
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojnicz.
 • w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/365/2022 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych zmienionej uchwałą nr XXXVI/401/2022 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 30 maja 2022r.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wojnicz oraz zwolnień od tego podatku.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wojnicz.
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 • w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 • w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Wojnicz.
 • w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz celem ich zagospodarowania pod drogę gminną.
 • w sprawie zakupu nieruchomości do zasobu nieruchomości Gminy Wojnicz.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dot. przekazania zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 975 w trybie art.19 ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – wykonanie projektu i realizacja oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej.
 • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Wojnicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
 • w sprawie przyjęcia aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wojnicz na lata 2011-2020 z perspektywą do roku 2023”.
 • w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wojnicz do realizacji projektu „Lokalny Ośrodek Rozwoju Dorosłych” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa na rzecz współpracy – Partnerstwa na małą skalę.
 • w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Wojnicz.
 • w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.
 • w sprawie przystąpienia Gminy Wojnicz do Programu Ogólnopolska Karta Seniora.Gmina Wojnicz
Wojnicz – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Gmina stanowi 5,55% powierzchni powiatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).