Piątek, 22 września 2023r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

08 maja, 2020

k o w r strona

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Krakowie Sekcja Zamiejscowa w Tarnowie podaje wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Panstwa.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie działajac na podstawie art. 12 ust 3 i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Panstwa (tj. Dz. U. z 2018 r poz.. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przedmiotem dzierżawy jest niezabudowana nieruchomość rolna, położona w obrebie NIECIECZA (0012), gmina Zabno, powiat tarnowski, woj. małopolskie
• Nr działki - 441
• Pow. całkowita dzialek w ha - 0,30 ha
• Rodzaje użytkow i ich klasy - RIVa -0,29 ha, RIVa/ - 0,01 ha
• Czynsz wywolawczy w dt przenicy - 1,65 dt
Okres dzierżawy do 30 wrzesnia 2021 r. - bez możliwości przedłużenia
Uwaga!. Nieruchomość objęta postepowaniem scaleniowym. Jeżeli w okresie trwania umowy dzierżawy postepowanie scaleniowe zakończy się prawomocną decyzją, a nieruchomość zmieni swoje położenie, powierzchnię lub konfigurację umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu na dzień uprawomocnienia się decyzji scaleniowej.
Urzad Gminy Żabno nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego dz. nr 441 leży w obszarze leśnym.
W-w nieruchomości będa wydzierżawione w drodze przetargu - miejsce, termin oraz warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomosci w odrębnym ogłoszeniu.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Sekcji Zamiejscowej w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 8 tel. 0-14 626 11 06.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Odział Terenowy w Krakowie działajac na podstawie:
- ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (UoGNRSP),(tj. U. z 2019, Poz. 817 z późn.zm)
- ustawy z 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedazy nieruchomości Zasobu Własnosci Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (UowsnZWRSP Dz. U. 2018,poz. 869).
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniajace Rozporządzenie MRIRW z dnia 30 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów - zwanego dalej RwsSNZWRSP -(Dz. U. 2020 poz.683)
- zarządzeń Dyrektora Generalnego krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

Ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Skarbu Panstwa, ogłoszonej w wykazie z dnia 12.02.2020 r. Polożonej w obrebie Wola Radłowska w gminie Radłów powiat tarnowski,woj. małopolskie.
PRZEDMIOTEM PRZETARGU są nieruchomosci rolne niezabudowane, polozone na terenie województwa małopolskiego, powiat tarnowski gmina Radłów obręb Wola Radłowska (0011)

- Nr działki 443
- Nr Ksiegi Wieczystej TR1T/00104146/0
- Pow. dzialki 0,12 ha
- Rodzaje, klasy i pow.użytków w działce (ha) RIIIb - 0,05 ha, RIVa - 0,07 ha
- Cena wywolawcza (zł) 3 550,00 zł
- Wadium (zł) - 360 zl
- Minimalne postępowanie (zł) 100,00

- Nr działki 487
- Nr Księgi Wieczystej TR1T/00104494/4
- Pow dzialki (ha) 0,38 ha
- Rodzaje, klasy i pow. użytkow w działce (ha) RIIIb - 0,23 ha, RIVa - 0,14 ha, W - 0,01 ha
- Cena wywoławcza (zł) 10 450,00 zł
- Wadium (zł) 1 050,00
- Minimalne postępowanie (zł) 150,00

- Nr działki 786
- Nr Księgi Wieczystej TR1T/00104670/2
- Pow. działki (ha) 0,08 ha
- Rodzaje, klasy i pow. użytkow w dzialce (ha) RIVa - 0,08 hhhhha
- Cena wywoławcza - 2 610,00 zł
- Wadium (zł) 270,00
- Minimalne postępowanie (zł) 100,00

- Nr działki 863/3
- Nr Księgi Wieczystej TR1T/00111864/1
- Pow. dzialki 0,29 ha
- Rodzaje, klasy i pow. użytków w działce (ha) ŁIII - 0,29 ha
- Cena wywoławcza (zł) 9 050,00 zł
- Wadium (zł) 910.00
- Minimalne postępowanie (zł) 100,00

- Nr działki 1421
- Nr Księgi Wieczystej - TR1T/00111864/1
- Pow. działki 0,07 ha
- Rodzaje, klasy i pow. użytków w działce (ha) ŁV - 0,07 ha
- Cena wywoławcza (zł) 16 060,00 zł
- Wadium - 1610,00
- Minimalne postępowanie (zł) 200,00
- Uwagi - Działka nie posiada dostępu do drogi

- Nr działki - 1903
- Nr Księgi Wieczystej - TR1T/00111864/1
- Pow. działki (ha) 0,08 ha
- Rodzaje, klasy i pow. użytków w działce ŁIV - 0,08 ha
- cena wywoławcza - 1 990,00 zł
- Wadium (zł) 200,00
- Minimalne postępowanie(zł) 100,00
- Uwagi - Działka nie posiada dostępu do drogi.

Gmina Radłów nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radłów, przyjetym Uchwałą nrXVIII/129/08 Rady Gminy w Radlowie z dnia 16 lipca 2008 r, działki:
- nr 443, 786/3 - leżą w obszarze przestrzeni rolniczej (R), tereny zmeliorowane:
- nr 487 - lezy w obszarze przestrzeni rolniczej (R), obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej z zakazem zabudowy, tereny zmeliorowane:
- nr 1421 - leży w obszarze porządkowania na drodze uzupelnień i przekształceń zabudowy zagrodowej (RM)
- nr 1003 - leży w terenie zalesień (ZZL)

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Tarnowie przy ul Dąbrowskiego 8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).