Piątek, 19 kwietnia 2024r. | Imieniny: Adolfa, Tymona, Leona
Pokaż menu

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2020r.

27 grudnia, 2019

Urząd
Gminy Rzepiennik Strzyżewski informuje, że na podstawie art. 6m
ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.
2010) oraz Uchwały Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Rzepiennik Strzyżewski
z dnia 28 listopada 2019r uchwalono metodę
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalano wysokość tej opłaty oraz
zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Małpol. z 2019 r., poz. 8529)

Od
01 stycznia 2020r segregacja odpadów jest obowiązkowa oraz zmienia
się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

 1. Stawka
  od osoby zamieszkującej daną nieruchomość wynosić będzie:
 • 15,50
  zł.

  miesięcznie od osoby.
 1. Stawką
  będzie obniżona, jeżeli na nieruchomości będzie kompostownik i
  wynosić będzie:
 • 15,00
  zł.
  miesięcznie od osoby.
 1. Stawka
  za pojemniki dla nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorcy)
  wynosić będzie:
 • za pojemnik 120 l w wysokości 5,80
 • za pojemnik 240 l w wysokości 11,70
 • za pojemnik 1 100 l w wysokości 54,00 zł
 1. Stawka
  dla domków letniskowych lub nieruchomości wykorzystywanej na cele
  rekreacyjno-wypoczynkowe wynosić będzie:
 • 169,30
  zł. rocznie
 1. W
  przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawki
  wskazane w punktach powyżej będą podwyższone trzykrotnie.

Terminy
płatności:

Opłaty
za gospodarowanie odpadami należy wnosić najpóźniej do 15-ego
dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za styczeń do 15 lutego )

Uwaga:

 1. Do
  gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi włączeni
  zostali Przedsiębiorcy.
 2. Przedsiębiorcy
  zobowiązani są przedłożenia do Urzędu zawartej Umowy na odbiór
  i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku prowadzonej
  działalności.
 3. Przedsiębiorcy
  do 31 grudnia 2019 r powinni zarejestrować się w Bazie BDO.

Informacja
– pouczenie:

 1. Zmiana
  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami nie wiąże się z
  koniecznością składania nowej deklaracji.
 2. Nowa
  deklaracja wymagana jest jeżeli występuje zmiana danych mających
  wpływ na wysokość opłaty (np. zwiększa się lub zmniejsza
  ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmianą miejsca
  zamieszkania). Deklarację należy założyć w terminie do
  10 dnia
  miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła
  zmiana.
 3. W
  związku z uchwaleniem nowej stawki właściciel nieruchomości
  otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za
  gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata jest wynikiem
  pomnożenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość i stawki
  od osoby.
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).