Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

07 października, 2019

Za szkody wyrządzone przez zwierzynę
łowną na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz
podczas wykonywania polowania odpowiadają dzierżawcy obwodów
łowieckich tj. koła
łowieckie.

Rozpoczęcie
procedury szacowania szkody dokonuje się
na złożony przez
poszkodowanego pisemny
wniosek.
Może on mieć
postać pisemną lub elektroniczną. Wniosek należy złożyć do
koła łowickiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia
szkody.

Dane
kontaktowe dzierżawców obwodów łowieckich na terenie Gminy
Rzepiennik Strzyżewski:

Koło łowieckie GRABINA (obwód
łowiecki 152)

Adres do korespondencji:

Strzeszyn 380

38-340 Biecz

Koło łowieckie SZARAK (obwód
łowiecki 153)

Adres do korespondencji:

Skrytka Pocztowa 26

38-300 Gorlice

(Zasięg terytorialny obwodów
łowieckich przedstawiono na załączonych mapach).

Czas
na zgłoszenie szkody wynosi maksymalnie 3 dni od dnia jej
stwierdzenia, a w przypadku sadów 14 dni od dnia jej powstania.
Szkody wyrządzone przez dziki na łąkach i pastwiskach w czasie
trwania okresu wegetacyjnego należy zgłosić w terminie 3 dni od
dnia ich stwierdzenia, natomiast szkody wyrządzone poza okresem
wegetacyjnym przed rozpoczęciem okresu wegetacji.

Wniosek powinien zawierać w
szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres
miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu
właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia
szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej
uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód, a także ustalania
wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego
ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciela koła łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza
gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Podczas oględzin ustala się:

1) gatunek zwierzyny, która
wyrządziła szkodę;

2) rodzaj, stan i jakość uprawy;

3) obszar całej uprawy;

4) szacunkowy obszar uprawy, która
została uszkodzona;

5) szacunkowy procent zniszczenia
uprawy na uszkodzonym obszarze.

Oględzin dokonuje się niezwłocznie,
nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. O
terminie dokonania oględzin dzierżawca obwodu łowieckiego (koło
łowickie) zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych
oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu
na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3
dni od dnia otrzymania wniosku. Niezwłocznie po zakończeniu
oględzin sporządza się protokół.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz kołu łowickiemu przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu z szacowania szkód.

Obwód 152
Obwod 153
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).