Niedziela, 14 kwietnia 2024r. | Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny
Pokaż menu

Restrukturyzacja małych gospodarstw

08 kwietnia, 2020

Do 29 maja ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na
restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik
posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość
służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji
rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys.
euro.

Jaka pomoc i dla kogo?

Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma
również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na
etacie. Pod jednym warunkiem – dochód lub przychód z działalności rolniczej
musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów.

O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z
następujących programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym
rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także
„Modernizacja gospodarstw rolnych”; „Premia na rozpoczęcie
działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w
ramach PROW 2014-2020.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może
uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch
ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o
przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji
biznesplanu.

Zakres wsparcia

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub
przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co
najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.
Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków
lub budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można
zainwestować w zakup gruntów, zakup stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie
sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5
lat.

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W
przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od
tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

Rozwiązania na czas epidemii

W związku z sytuacją epidemiczną kraju ograniczona została możliwość
osobistego załatwiania spraw we wszystkich placówkach ARiMR, pracują one bez
kontaktu z interesantami. Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub
pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery
telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do
placówek Agencji. Uruchomiony został też specjalny adres e-mailowy:
ALERT@ARIMR.GOV.PL oraz numer telefonu: 22 595 06 99, pod które można kierować
pytania dotyczące działania ARiMR w czasie epidemii.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych Agencji udostępnione zostały
wrzutnie lub urny, w których można zostawić dokumenty, wnioski, czy
oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji

Najważniejsze
zmiany

Najważniejsze zmiany wprowadzone w 2019 r. (w roku
2020 brak zmian) to:

 • zniesienie wymogu podlegania ubezpieczeniu
  społecznemu rolników w KRUS przed złożeniem wniosku o dotację – nowe
  regulacje pozwolą sięgnąć po wsparcie głównie przez tych z rolników,
  którzy łączą prowadzenie gospodarstwa z inną pracą zarobkową, np. „na etacie”
  lub prowadzą własną firmę, 
 • wprowadzono nowe przepisy – według nich dochody lub
  przychody wnioskodawcy osiągane z rolnictwa muszą wynosić co najmniej 25%
  wszystkich jego dochodów lub przychodów, 
 • został podniesiony próg wielkości ekonomicznej
  gospodarstwa, które może ubiegać się o wsparcie –  zamiast dotychczasowego
  limitu do 10 tys. euro, wprowadzono wielkość 13 tys. euro, co też może
  poszerzyć krąg rolników zainteresowanych dotacją na restrukturyzację, 
 • pozostawiono wymóg, że w skutek restrukturyzacji
  poprawi się konkurencyjność i rentowność gospodarstwa, a jego wielkość wzrośnie
  o co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej i wyniesie co najmniej
  10 tys. euro. 

Szczegóły
na stronie www.arimr.gov.pl i https://www.facebook.com/MalopolskiARiMR
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka.

Możliwość komentowania została wyłączona.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).