Niedziela, 14 kwietnia 2024r. | Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny
Pokaż menu

Nieodpłatna pomoc prawna

18 listopada, 2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować Państwa, że dla mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski istnieje możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej adwokatów lub radców prawnych. Od stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Tarnowskiego – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – działa bowiem 8 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie 16 gmin powiatu. Są one finansowane z budżetu państwa.

Nieodpłatna
pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej,
  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub
  spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
  postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub
  sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej
  sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w
  sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w
  toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
  się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediacją (docelowo od
  2020 roku)
 5. sporządzenie projektu pisma o
  zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w
  postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
  podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu
  sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i
  ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem
nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej
pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy
prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane
do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia
świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na
niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w
razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i
pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w
szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw
mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Udzielanie nieodpłatnej
pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa
się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów
dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest
w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Bliższe informacje
można uzyskać pod numerem podanym do zapisów.

REJESTRACJA TELEFONICZNA: +48 (14) 68 83 327
(od poniedziałku do piątku w godzinach: 730–1530)

Możliwość
rejestracji internetowej: http://darmoweporady-tarnowski.pl/rezerwacja-terminu

Dodatkowo
można również rejestrować się pod numerem wskazanym przez Urząd Gminy Rzepiennik
Strzyżewski –
14
65 35 501

Szczegółowe
informacje na temat funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim można uzyskać w Wydziale
Rozwoju Powiatu (II piętro, pokój 210), nr telefonu +48 (14) 68 83 327, e-mail:
 poradyprawne@powiat.tarnow.pl

Zapraszamy
mieszkańców Gminy Rzepiennik Strzyżewski do korzystania z nieodpłatnego
poradnictwa prawnego.

Z
wyrazami szacunku

Łukasz Giza, Adwokat

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości „Consilium” z siedzibą w Krakowie
Gmina Rzepiennik Strzyżewski
Rzepiennik Strzyżewski leży w południowo-wschodniej części województwa małopolskiego w powiecie tarnowskim pomiędzy rzekami Ropą i Białą, w dolinie rzek Rzepianka (Rzepiennik) i Olszynka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).