Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Kolejne odcinki dróg wyremontowane

03 lipca, 2023

Remonty dróg na terenie Gminy Radłów.

Łącznie w latach 2022-2023 zaplanowano remont 18,5 km dróg gminnych, wybudowanie chodnika o dł. 500 m. Wszystko to na kwotę 9 554 200,13 zł, z czego 7 889 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na powyższą kwotę składają się dwa zadania:
1. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa". Wartość całej inwestycji to 6 118 000,00 zł z czego 4 655 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania remontowane są odcinki dróg w miejscowości Radłów: ul. Dąbrowskiego, ul. Leśna, ul. Zakościele; Wał Ruda oraz Biskupice Radłowskie: ul. Kościelna, oraz ul. Bohaterów Września. Jest to drugi etap zadania rozpoczętego w 2022 r. Dokładne odcinki dróg oraz kilometraż podany jest w tabeli poniżej. 

 

1. "Modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów w miejscowościach: Biskupice Radłowskie, Marcinkowice, Przybysławice, Radłów, Siedlec, Wał Ruda, Zabawa":

L.p.

Nazwa zadania

Lokalizacja

Długość

km

1.

Modernizacja drogi gminnej nr 200167K Radłów -  Polna   dz. nr 1868,1878/1,1878/16 w km 0+000 -0+680

Radłów – ul. Polna

0,68

2.

Modernizacja drogi gminnej nr 200168K  Radłów - Polna  dz. nr 1878/11; 1881/11; 1878/1 w km od 0+000 do km 0+290

Radłów - ul. Polna (zapętlenie)

0,29

3.

Modernizacja  drogi gminnej nr 200169K  Radłów -  Morawa dz. nr 1737/1 w km 0+000 - 0+400

Radłów ul. Morawa

0,4

4.

Modernizacja  drogi gminnej nr 200184K  Radłów - Grobla  dz. nr 1190/1  w km 0+000 - 0+500

Radłów - ul. Grobla

0,5

5.

Modernizacja  drogi gminnej nr 200179K Radłów -  Przelotowa dz. nr 429, 682  w km 0+000 - 0+578

Radłów - ul. Przelotowa

0,578

6.

Modernizacja drogi gminnej nr  200145K Siedlec - Sklep  dz. nr ewid. 145 w Siedlcu w km 0+000 - 0+350

Siedlec

0,35

7.

Modernizacja  drogi gminnej nr 200146K  Siedlec -  do Krzyża dz. nr 1 w km od 0+000 do km 0+315

Siedlec - Do Krzyża

0,315

8.

Modernizacja drogi gminnej nr 200131K Przybysławice -  Kościół dz. nr 1938 w km 0+000 - 0+180

Przybysławice - Kościół

0,18

9.

Modernizacja drogi gminnej nr 200137K Przybysławice -  Za Szkołą dz. nr 2140, 2353 w km 0+000 - 0+388

Przybysławice – za Szkołą

0,388

10.

Modernizacja drogi gminnej nr  200128K Marcinkowice - Przybysławice dz. nr 1275 w km 0+890 do km 1+390; w km od 1+627 do km 1+702

Marcinkowice-Przybysławice

0,575

11.

Modernizacja drogi  gminnej nr  200120K Zabawa - Zdarzec dz. nr ewid. 1404, 1405 w Zabawie w km 0+600 - 1+400

Zabawa - Zdarzec

0,8

12.

Modernizacja drogi gminnej nr 200119K  Zabawa - GS Zabawa dz. nr 1145  w km 0+000 - 0+110

Zabawa - GS Zabawa

0,11

13.

Modernizacja drogi gminnej nr 200118K Zabawa - GS Zabawa dz. nr 1156/1; 1156/2 w km 0+000-0+510

Zabawa - GS Zabawa

0,51

14.

Modernizacja drogi gminnej nr 200116K  Zabawa - Błonie -Zdarzec  dz. nr 658/2, w km 0+000-0+975

Zabawa - Błonie - Zdarzec

0,975

15.

Modernizacja drogi gminnej Zabawa ul. Spokojna dz. nr 681 w km od 0+000 do km 0+227

Zabawa - ul. Spokojna

0,227

16.

Modernizacja drogi gminnej nr 200192K  Wał - Ruda – Bór (pod siecią) dz. nr 1244/1, 1244/2 w km 0+000 - 0+445

Wał - Ruda Bór pod siecią

0,445

17.

Modernizacja  drogi gminnej nr 200162K Biskupice Radłowskie - Kościelna dz. nr 836 w km 0+000 - 0+055; dz. nr 235 w km od 0+120 do km 0+505

Biskupice Radłowskie – ul. Kościelna

0,44

18.

Modernizacja drogi gminnej nr  200161K Biskupice Radłowskie -Kościelna dz. nr 513,512/9 w km 0+620-1+270

Biskupice Radłowskie- ul. Kościelna

0,65

19.

Modernizacja  drogi gminnej nr  200159K Biskupice Radłowskie - Nowa nr dz.749/2  w km 0+000 - 0+980

Biskupice Radłowskie -                  ul. Nowa

0,98

20.

Modernizacja drogi gminnej nr 200152K Biskupice Radłowskie  - Witosa dz. nr 795, 884 w km od 0+000 do km 0+350

Biskupice Radłowskie  -                        ul. Witosa

0,35

21.

Modernizacja  drogi gminnej nr K200178K Radłów - ul. Leśna dz. nr 1958 w km od 0+242 do km 0+735

Radłów - ul. Leśna

0,493

22

Modernizacja   drogi  gminnej nr K200178K Radłów - ul. Leśna dz. nr 1958 w km od 0+000 do km 0+242 – ciąg pieszo-jezdny

Radłów - ul. Leśna

0,242

23.

Modernizacja drogi gminnej nr K200174 w Radłowie - ul. Dąbrowskiego (dz.ew. nr 987) w km 0+000 - 0+595 – ciągi pieszo jezdne ciąg pieszo-jezdny

Radłów - ul. Dąbrowskiego

0,595

24.

Modernizacja drogi  gminnej nr K 200182 w Radłowie ul. Zakościele dz.nr 169 w km 0+070 - 0+900 – ciąg pieszo-jezdny

Radłów - ul. Zakościele

0,830

25.

Modernizacja drogi gminnej nr K 200165 w miejscowości Biskupice Radłowskie ul. Boh. Września nr dz. 903/7 km 0+000 - 0+097 ciąg pieszo-jezdny

Biskupice Radłowskie  - ul. Bohaterów Września

0,097

Łącznie

12 km

 

 

2.    „Budowa chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Radłów”. Wartość całej inwestycji to 3 436 200,13 zł z czego 3 234 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

W ramach zadania wykonany zostanie chodnik w Woli Radłowskiej oraz wyremontowane zostaną odcinki dróg w miejscowościach:  Biskupice Radłowskie: ul. Jasna, Wola Radłowska, Radłów: ul. Polna, oraz dz. nr 1325/9, Zabawa, Zdrochec, Sanoka, Glów, Niwka, Marcinkowice. Dokładne odcinki dróg oraz kilometraż podany jest w tabeli poniżej.

 

Część I. "Modernizacja dróg w miejscowościach Radłów, Biskupice Radłowskie, Zdrochec, Glów, Sanoka, Marcinkowice, Zabawa, Niwka i Wola Radłowska"

Lp.

Nazwa zadania

Lokalizacja

Długość km

 

1.

 

Modernizacja drogi gminnej nr K200156 Biskupice Radłowskie - Jasna dz. nr 827 w m. Biskupice Radłowskie w km 0+000 - 0+322

Biskupice Radłowskie

0,322

 

2.

 

Modernizacja drogi gminnej ul. Polna na dz. nr 1851 w m. Radłów km 0+000 - 0+154

Radłów

0,154

 

3.

 

Modernizacja drogi gminnej ul. Polna dz. nr 1873/5, 1873/6, 1873/7, 1873/8 w m. Radłów km 0+000 - 0+133

Radłów

0,133

 

4.

 

Modernizacja drogi gminnej nr 200115K Zabawa - Podwale dz . nr 65/3 w m. Zabawa w km 0+850 - 1+125

Zabawa

0,275

 

5.

 

Modernizacja drogi gminnej dz. nr 968 w m. Zabawa km 0+000 -0+120

Zabawa

0,120

 

6.

 

Modernizacja drogi gminnej dz. nr 1348 w m. Zabawa km 0+000 -0+200

Zabawa

0,200

 

7.

 

Modernizacja drogi gminnej nr 200196 K Sanoka Przez Wieś dz. nr 48/2 w m. Sanoka w km 0+440 -1+078

Sanoka, Glów

0,638

 

8.

 

Modernizacja drogi gminnej dz. nr 150/3, 150/4, 150/5 w m. Niwka w km 0+335 - 0+962

Niwka

0,627

 

9.

 

Modernizacja drogi gminnej nr 200142K Błonie dz nr 756 w m. Wola Radłowska w km 0+546 -0+720

Wola Radłowska

0,174

 

10.

 

Modernizacja drogi gminnej nr 200144K Pańska droga dz. nr 1206/2 w m. Wola Radłowska w km 0+000 -0+575

Wola Radłowska

0,575

 

11.

 

Modernizacja drogi gminnej dz nr 1924/2 w m. Wola Radłowska w km 0+000 -0+202

Wola Radłowska

0,202

 

12.

 

Modernizacja drogi gminnej nr 200128K Marcinkowice - Przybysławice w m. Marcinkowice dz nr 1156 w km 0+000-0+517

Marcinkowice-Przybysławice

0,517

 

13.

 

Modernizacja drogi gminnej nr 200196K Sanoka Przez Wieś dz. nr 6/1 oraz drogi gminnej dz. nr 6/1 w m. Sanoka km 0+000-0+428

Sanoka

0,428

 

14.

 

Modernizacja drogi gminnej nr 200121K Zabawa -Do Zdrochca dz nr 1117 w m. Zabawa i dz nr 508 w m. Zdrochec w km 0+180 - 0+703 oraz km 0+975 - 1+317

Zabawa -Zdrochec

0,865

 

15.

 

Modernizacja drogi gminnej dz. nr 1325/9 w m. Radłów km 0+000-0+231

Radłów

0,231

 

16.

 

Remont drogi w ramach modernizacji drogi gminnej nr 200194K Glów dz. nr 117/1

119/1

116/1

119/2 w km 0+600 - 1+100 oraz 1+500 - 2+000

Glów

1,000

Łącznie

6,461 km

Zadanie dotyczące budowy chodnika w miejscowości Wola Radłowska składa sie z dwóch części.

Cześć I.  „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K relacji Jadowniki Mokre – Wał Ruda – Radłów w miejscowości Wola Radłowska, w km 10+242,00 – 10+724,00 na długości 482 mb  – Etap III oraz Modernizacja drogi gminnej na dz. nr 1325-9 obręb Radłów w km od 0+231 - 0+322. Wartość robót brutto: 738 840,98 zł

 

Część II. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1419K w miejscowości Wola Radłowska Etap II  w km 9+885 – 9+935”. Wartość robót brutto: 57 527,10 zł

Większość prac została zakończona. Trwają prace związane z budową chodnika w miejscowości Wola Radłowska oraz wykonywanie poboczy przy drogach.

Galeria

Fot. Maksymilian Pochroń
Gmina Radłów
Radłów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).