Środa, 19 stycznia 2022r. | Imieniny: Henryka, Mariusza, Marty
Pokaż menu

Informacja

06 grudnia, 2021
Kody kreskowe - naklejik na kosze

Szanowni Mieszkańcy,

 Z dniem 01.01.2022 r. Gmina Radłów wprowadza system identyfikacji odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców. System ten będzie działał przy wykorzystaniu kodów kreskowych oraz kodów QR, które obowiązkowo należy naklejać w widocznym miejscu na każdym wypełnionym odpadami worku – kod QR, natomiast kod kreskowy należy nakleić na koszu.
 W celu realizacji zadań nałożonych artykułem 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888). przekazujemy zestaw kodów na rok 2022. Każda nieruchomość otrzymuje indywidualny zestaw kodów, co usprawni kontrolę nad przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne oraz umożliwi lepszą identyfikację ilości i jakości segregacji odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców. Usprawni to również weryfikację, czy odpady zostały oddane zgodnie ze złożoną deklaracją. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji zostanie naliczona podwyższona opłata.
 Otrzymane kody są unikalne dla każdej nieruchomości. Kody nie zawierają danych osobowych, tj. imienia, nazwiska właściciela nieruchomości. Liczba zawarta w kodzie kreskowym to ciąg znaków zawierający zaszyfrowany nr ID deklaracji. W związku z tym, na podstawie kodu, tożsamość osoby nie jest możliwa do określenia przez osoby trzecie.
 Przypominamy również, że zgodnie z zapisami § 6 ust. 19 Uchwały Nr XXXV/323/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radłów (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2021 r., poz. 4745) oraz § 1 ust. 6 Uchwały Nr XXXV/324/2021 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2021 r., poz. 4746) naklejanie kodów na pojemnikach/workach jest obowiązkiem każdego właściciela/użytkownika nieruchomości. W związku z tym, brak kodów kreskowych bądź kodów QR na pojemnikach/workach może skutkować brakiem odbioru odpadów z winy właściciela nieruchomości.

Otrzymane kody kreskowe i kody QR należy nakleić wg poniższego schematu, w sposób widoczny dla osób odbierających odpady:

Na pojemnikach na odpady zmieszane, kod KRESKOWY wielokrotnego sczytania należy nakleić na wewnętrznej stronie klapy.
Kod będzie skanowany przy każdym odbiorze odpadów zmieszanych.

Na workach selektywnej zbiórki odpadów (plastik i metal, szkło, papier, bioodpady, popiół) mniejszy kod QR należy nakleić na każdy worek przygotowany do oddania.

 W przypadku wykorzystania kodów kreskowych przypisanych do danej nieruchomości, należy niezwłocznie skontaktować się z Referatem Gospodarki i Środowiska Urzędu Miejskiego w Radłowie pod nr tel. 14 6782044 wew. 17, 14 6782044 wew. 26 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@gminaradlow.pl zgłosić zapotrzebowanie na dodatkową ilość kodów, które zostaną bezpłatnie przesłane na wskazany adres.

 

Burmistrz Radłowa
Zbigniew Mączka
Gmina Radłów
Radłów – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).