Piątek, 22 września 2023r. | Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima
Pokaż menu

Wspomnienie ks. Prof. Romana Darowskiego

23 stycznia, 2017

Dnia 15 stycznia w 82. roku życia, 66. roku powołania zakonnego i 56. roku kapłaństwa zmarł pochodzący ze Szczepanowic ks. prof. dr hab. Roman Darowski SJ – wybitny polski filozof, trzykrotny dziekan na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie, zasłużony wykładowca na tymże Wydziale oraz Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wspaniały pedagog i wychowawca, członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, rektor kolegium Księży Jezuitów w Krakowie.

Pogrzeb i msza święta żałobna w intencji Zmarłego miały miejsce w czwartek 19 stycznia w Krakowie. Ojciec Roman Darowski pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.

Ojciec Roman Darowski - syn Piotra i Stanisławy z domu Leśniak, urodził się 12 VIII 1935 r. w Szczepanowicach nad Dunajcem k. Tarnowa. W latach 1942-1949 uczęszczał do siedmioklasowej szkoły podstawowej w miejscowości rodzinnej. Po jej ukończeniu uczęszczał do klasy ósmej i dziewiątej Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu. Dnia 31 VII 1951 r. wstąpił do zakonu Towarzystwa Jezusowego i w Starej Wsi koło Krosna odbył dwuletni nowicjat. Przez następne dwa lata uzupełniał szkołę średnią w Liceum Ogólnokształcącym prowadzonym przez jezuitów w Starej Wsi, gdzie 14 VI 1955 r. złożył egzamin dojrzałości.

W latach 1955-1958 odbył na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie studia filozoficzne zakończone licencjatem, równoważnym wówczas z dzisiejszym magisterium W latach 1958-1962 studiował teologię na Wydziale Teologicznym TJ Bobolanum w Warszawie, gdzie również uzyskał licencjat. Dnia 31 VII 1961 r., po trzecim roku studiów teologicznych – zgodnie ze zwyczajem jezuickim – przyjął w Warszawie święcenia. W r. 1966/67 dalej studiował filozofię na Uniwersytecie w Monachium.

W sierpniu 1967 r. Darowski wrócił do Polski i zamieszkał w Kolegium Jezuitów w Krakowie przy ul. Kopernika 26. Tego samego roku rozpoczął zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. W 1969 r. po uzyskaniu nihil obstat Kongregacji pro Institutione Catholica Przełożony Generalny Jezuitów, O. Pedro Arrupe, Wielki Kanclerz Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie, mianował go profesorem nadzwyczajnym. Po nawiązaniu w 1973 r. współpracy Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie z Papieskim Wydziałem Teologicznym w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) prowadził wykłady z wybranych zagadnień światopoglądowych na kierowanym przez ks. prof. Józefa Tischnera Studium Myśli Współczesnej przy PAT.  Od 1968 do 1973 r. pełnił obowiązki prefekta studiów Wydziału Filozoficznego TJ w Krakowie, a od 1973 do 1982 r. był przez trzy kadencje dziekanem tego Wydziału oraz członkiem Rady Naukowej Episkopatu Polski. W latach 1970-1974 był przewodniczącym Sekcji Filozoficznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie, a od 1976 do 1982 r. – przewodniczącym Towarzystwa Naukowego Księży Jezuitów w Krakowie.

Gdy w 1989 r. Wydział Filozoficzny TJ w Krakowie uzyskał osobowość prawną i prawa publiczne, zaszła potrzeba habilitacji dla jego pracowników dydaktyczno-naukowych. W związku z tym Darowski habilitował się w 1990 r. na Wydziale Filozoficznym PAT w Krakowie. W 1990 r. został profesorem zwyczajnym. W latach 2001-2010 Darowski był członkiem - konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. W maju 2003 r. i ponownie w 2007 i 2011 r. został wybrany członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.

W latach 1972-2001 był dyrektorem Wydawnictwa Wydziału Filozoficznego. W ciągu tego okresu ukazało się ponad 80 pozycji. W latach 1988-1994 ks. Darowski wydawał "Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie". W r. 1996 założył i do 2006 r. redagował rocznik "Forum Philosophicum". Darowski brał czynny udział w wielu kongresach i zjazdach krajowych i międzynarodowych. Z jego inicjatywy otwarto w Ignatianum w 2009 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego był dyrektorem. Ks. Roman Darowski jest autorem ponad 350 prac, głównie z zakresu filozofii i historii; wydał 20 książek. Ponad 50 prac ukazało się w językach obcych.
(źródło: darowski.jezuici.pl)
Gmina Pleśna
Pleśna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Pierwsza gmina zbiorowa z siedzibą w Pleśnej utworzona została w wyniku reformy samorządu w 1935 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).