Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Raport o stanie gminy za 2022 rok

31 maja, 2023

Na podstawie zapisów ustawy o samorządzie gminnym, Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy.

Zgodnie z art. 28 aa. Ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady gminy pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja Rady Gminy Pleśna, podczas której zostanie przeprowadzona debata nad raportem o stanie gminy, rozpocznie się dnia 30 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00.

Zgłoszenia do udziału w debacie można składać do 29 czerwca 2022 r. do godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pleśna, pokój nr 202 (Biuro Rady Gminy Pleśna).
Gmina Pleśna
Pleśna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Pierwsza gmina zbiorowa z siedzibą w Pleśnej utworzona została w wyniku reformy samorządu w 1935 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).