Niedziela, 6 grudnia 2020r. | Imieniny: Mikołaja, Jaremy, Emiliana
Pokaż menu

Koronawirus – apelujemy o bezpieczne zachowanie

19 października, 2020

W trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo zwracamy się z apelem do mieszkańców o dostosowanie się do obostrzeń i zaleceń Prezesa Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia. Zaleca się ograniczenie kontaktów. Nie wychodźmy z domu bez koniecznej potrzeby. Zachowujmy bezpieczny dystans społeczny - minimum 1.5m. Dbajmy o osoby starsze. Trzymajmy się zasady DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka.

Urząd Gminy Pleśna zwraca się do mieszkańców i pozostałych petentów z prośbą, aby w miarę możliwości ograniczyć osobiste wizyty w urzędzie. Urząd Gminy Pleśna pracuje od poniedziałku do piątku, jednakże, jeśli jest to możliwe, wszystkie sprawy urzędowe prosimy załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie:

KONTAKT Z URZĘDEM
Zachęcamy do korzystania z zakładki ZAŁATWIANIE SPRAW

Aktualnie Gmina Pleśna znajduje się w strefie żółtej, co jest związane z następującymi obostrzeniami:

MASKI
istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej.

ZGROMADZENIA
możliwość organizowania zgromadzeń do 25 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

SPORT
współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe są organizowane bez udziału publiczności.

WYDARZENIA KULTURALNE
a) odbywają się w pomieszczeniach pod warunkiem: udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa,
b) odbywają się w obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem: udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, oraz zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.

KOŚCIOŁY
jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 4 m2.

SZKOŁY
w szkołach podstawowych nauczanie stacjonarne,
w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych nauczanie hybrydowe.

GASTRONOMIA
prowadzenie działalności gastronomicznej możliwe w określonych godzinach: od 6:00 do 21:00. Ograniczenia w zakresie godzin nie stosuje się do realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos. W lokalu klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos. Obowiązują limity: co drugi zajęty stolik, 1 osoba na 4 m2.

HANDEL
obowiązek noszenia przez klientów rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk podczas zakupu towarów lub usług.

TRANSPORT ZBIOROWY
pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Obowiązek zakrywania ust i nosa.

WESELA, UROCZYSTOŚCI RODZINNE, PRZYJĘCIA
organizacja ww. imprez z udziałem max 20 osób – bez możliwości zabawy tanecznej. Uczestnicy wesel, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

BASENY, SIŁOWNIE, CENTRA I KLUBY FITNESS
zawieszenie działalności z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów oraz przeznaczenia tych obiektów dla sportu wyczynowego, a także studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. Zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04. – podklasa ta obejmuje: działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mającą na celu poprawę samopoczucia).

WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI
obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

KINO
udostępnienie widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym, że nie więcej niż 25% liczby miejsc, widzowie zasłaniają usta i nos.

DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA
dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej i sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

SANATORIA, REHABILITACJA,  UZDROWISKA
warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

SALONY KOSMETYCZNE,  FRYZJERSKIE, TATUAŻU
w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI
zawieszenie działalności.

TRANSPORT LOTNICZY
obowiązek:
a) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
b) dezynfekcji statku powietrznego:
- raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
- po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
- przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
c) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tarnów od 17 października znajduje się w strefie czerwonej.
Gmina Pleśna
Pleśna – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Pierwsza gmina zbiorowa z siedzibą w Pleśnej utworzona została w wyniku reformy samorządu w 1935 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).