Środa, 17 lipca 2024r. | Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Pokaż menu

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GROMNIK o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie na terenie Gminy Gromnik

01 lipca, 2024
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY GROMNIK
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie na terenie Gminy Gromnik

 

        Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gromnik w dniu 1 lipca 2024r., zaprasza:

 

wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:

 

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/502/2023

 Rady Gminy Gromnik z dnia 21 lipca 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Gromnik wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

 

2. Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie reguł

współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w projekcie  uchwały wymienionej

w pkt.1.

3. Projekt uchwały wymieniony w  pkt. 1 oraz formularz do zgłaszania uwag, znajduje

się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gromnik oraz https://bip.malopolska.pl/uggromnik,m,432197,2024.html

Konsultacje będą trwały od 1 lipca 2024 r. do 8 lipca 2024r.  W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących w/w projektu uchwały. Uwagi oraz opinie należy przesłać na:

- adres poczty elektronicznej: ug@gromnik.pl,

- adres siedziby Urzędu Gminy Gromnik: ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik,

4. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Gromnik.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).