Piątek, 29 września 2023r. | Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala
Pokaż menu

Ogłoszenie o konsultacjach

13 lipca, 2023
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY GROMNIK
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie na terenie Gminy Gromnik

 

        Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,       o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gromnik w dniu 11 lipca 2023r., zaprasza:

 

wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:

 

  1. Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawach:

1)      trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Gromnik,

2)      o zmianie uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gromnik,

3)      wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Gromnik, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,

  1. Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie reguł

współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w projektach uchwał wymienionych w pkt.1.

  1.  Projekty uchwał wymienione w  pkt. 1 oraz formularz do zgłaszania uwag, znajduje

się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gromnik oraz https://bip.malopolska.pl/uggromnik,m,418653,2023.html

Konsultacje będą trwały od 13 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023r.  W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących w/w projektów uchwały. Uwagi oraz opinie należy przesłać na:

- adres poczty elektronicznej: ug@gromnik.pl,

- adres siedziby Urzędu Gminy Gromnik: ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik,

  1. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Gromnik.

 

Dokumenty do pobrania:

WÓJT GMINY     

      /-/ mgr Bogdan Stasz
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).