Czwartek, 30 czerwca 2022r. | Imieniny: Emilii, Lucyny
Pokaż menu

Ogłoszenie o konsultacjach

23 maja, 2022
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY GROMNIK
o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie na terenie Gminy Gromnik

 

        Realizując Uchwałę Nr XL/304/10 Rady Gminy Gromnik z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Gromnik w dniu 20 maja 2022r., zaprasza:

 

wszystkie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych:

 

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

 

  1. Konsultacje mają na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określenie reguł

współpracy, a także wskazania zakresu zadań merytorycznych w projekcie uchwały wymienionej w pkt.1.

  1.  Projekt uchwały wymienionej w  pkt. 1 oraz formularz do zgłaszania uwag, znajduje

się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gromnik oraz https://bip.malopolska.pl/uggromnik,m,404426,2022.html

  1. Konsultacje będą trwały od 23 maja 2022 r. do 29 maja 2022r.  W tym

terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących w/w projektów uchwały. Uwagi oraz opinie należy przesłać na:

- adres poczty elektronicznej: ug@gromnik.pl,

- adres siedziby Urzędu Gminy Gromnik: ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik,

- nr faxu: 14 65 14 095.

 

  1. Konsultacje obejmują zasięgiem Gminę Gromnik.

 

 

Dokumenty do pobrania (BIP):
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).