Sobota, 31 października 2020r. | Imieniny: Urbana, Saturnina, Krzysztofa
Pokaż menu

Obwieszczenie Wójta Gminy Gromnik z dnia 13 października 2020 r.

13 października, 2020
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

Załącznik nr 2 do

Zarządzenia Nr 213/2020

Wójta Gminy Gromnik

z dnia 13 października 2020  r.

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Gromnik

z dnia  13 października  2020 r.

 

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz § 1 ust. 1, § 6 ust. 1  Uchwały Nr IX/66/2015 Rady Gminy Gromnik z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 5499), Wójt Gminy Gromnik zawiadamia, że przedmiotem konsultacji społecznych jest analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Gromnik, która posłuży do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gromnik na lata 2021-2030.

Konsultacje rozpoczynają się od dnia 19.10.2020 r. i potrwają do 02.11.2020 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez zgłaszania uwag lub propozycji mieszkańców w formie anonimowej ankiety:

-        wypełnionej elektroniczne za pomocą aktywnego formularza;

-        lub składanej osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Gromnik;

-        lub wysłanej za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33 – 180 Gromnik,

-        lub wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@gromnik.pl w postaci skanu dokumentu z dopiskiem „Konsultacje Strategia”.

Ankietę można będzie wypełnić elektronicznie na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/uggromnik lub  www.gromnik.pl lub w wersji papierowej, którą udostępniona zostanie w sekretariacie Urzędu Gminy w Gromniku w lub pobrać ze strony: https://bip.malopolska.pl/uggromnik lub www.gromnik.pl.

 

Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu mają charakter opiniodawczy.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie podane do publicznej wiadomości nie później niż 30 dni po ich zakończeniu – w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.gromnik.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Podstawa prawna:

- art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),

- uchwała Nr IX/66/2015  Rady Gminy Gromnik z dnia 15 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gromnik (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 5499)

 

Link do aktywnego formularza przeprowadzenia konsultacji.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeRP2-qTY6STEyQIpLJRNHaveL9nN9j-TXjJVfrGGlnObYmw/formResponse

 

Plik do pobrania:
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).