Wtorek, 25 czerwca 2024r. | Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty
Pokaż menu

OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

07 czerwca, 2024
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

Nasz znak: GOŚ.6220.5.2023.2.7.2024                                                     Gromnik, 07.06.2024 r.

 

OBWIESZCZENIE

o zebranych dowodach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572)

zawiadamia się strony postępowania

iż zostały zebrane dowody, materiały i opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Siemiechów”.

Inwestor: Gmina Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik.

            Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik w Referacie Gospodarki i Ochrony Środowiska (pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. – 15.30, z możliwością wypowiedzenia się co do zebranych opinii, wniosków, żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.  z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), stosuje się przepis art. 49 KPA, dlatego też niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.gromnik.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik.

            Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                                                             WÓJT GMINY

mgr Małgorzata Kras

 

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Gromnik, ul. Witosa 2, 33-180 Gromnik, pełnomocnik: Pani Agnieszka Guzik, Stróżówka 67, 38-300 Gorlice,
  2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA poprzez obwieszczenie na tronie BIP Urzędu Gminy Gromnik, stronie internetowej: www.gromnik.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gromnik,
  3. a/a.

 

 
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).