Środa, 17 lipca 2024r. | Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Pokaż menu

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY GROMNIK – W DNIU 4 CZERWCA 2020 R.

01 czerwca, 2020
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

INFORMACJA

o sesji Rady Gminy Gromnik

W dniu 4 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku odbędzie się XVI sesja Rady Gminy Gromnik.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z działalności między sesjami.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

a)      przyjęcia informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa na terenie działania

Komisariatu Policji w Ciężkowicach za rok 2019

b)      przyjęcia raportu z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Gromnik w roku 2019,

c)      przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gromnik w roku 2019,

d)      przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Gromnik na lata 2018-2021” za okres 2018-2019

e)      wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Gromnik do partnerstwa na rzecz realizacji projektu „CAOS+- Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora  Plus” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Działania 9.2 Poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,

f)       wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych,

g)      przekazania środków finansowych dla Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji,

h)      zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Gromnik do kategorii dróg gminnych.

      4. Wolne wnioski.

      5. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy Gromnik.

 

            Ze  względu na sytuację epidemiczną, sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Z uwagi na brak możliwości technicznych nie będzie również możliwości bezpośredniej transmisji obrad sesji. Przebieg obrad zostanie nagrany i udostępniony w terminie późniejszym.
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).