Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY GROMNIK – W DNIU 14 MAJA 2020 R.

11 maja, 2020
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

 

INFORMACJA

o sesji Rady Gminy Gromnik

W dniu 14 maja 2020 r. o godz. 13.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku odbędzie się XV sesja Rady Gminy Gromnik.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z działalności między sesjami.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku

b) przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gromniku za 2019 rok,

c) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok,

d) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gromnik za rok 2019,

e) prowadzenia mieszkania chronionego treningowego przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Gromniku oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia

odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,

f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,

g) przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gromnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

h) przedłużenia grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności podatku od nieruchomości,

i) wyrażenia zgody na  przejęcie do realizacji zadania z zakresu właściwości Samorządu Województwa Małopolskiego,

j) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnowskiemu na  realizację zadania p.n.

„ Budowa chodnika przy DP 1395K  Gromnik -Brzozowa w Gromniku”,

k) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej,    

l) zmian w budżecie gminy Gromnik na 2020 rok

ł) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gromnik na lata 2020-2029.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy Gromnik.

            Ze  względu na sytuację epidemiczną, sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Z uwagi na brak możliwości technicznych nie będzie również możliwości bezpośredniej transmisji obrad sesji. Przebieg obrad zostanie nagrany i udostępniony w terminie późniejszym.
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).