Poniedziałek, 28 września 2020r. | Imieniny: Waclawa, Tymona, Marka
Pokaż menu

INFORMACJA O SESJI RADY GMINY GROMNIK – W DNIU 10 WRZEŚNIA 2020 R.

07 września, 2020
Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0 Zabytkowy dwór / Henryk Bielamowicz - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

INFORMACJA

o sesji Rady Gminy Gromnik

 

W dniu 10 września 2020 r. o godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy Gromnik.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie kworum.

2. Sprawozdanie Wójta Gminy Gromnik z działalności między sesjami.

3. Podjęcie uchwała w sprawach:

a) zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gromnik dla terenów nieruchomości położonych w miejscowości Chojnik,

b) przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze

2020 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacje o przebiegu wykonania planów instytucji kultury.

c) wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu

Gminny Klub Sportowy w Gromniku,

d) zmian w budżecie gminy Gromnik na 2020 rok,

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gromnik na lata 2020-2029.

f) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gromnik,

g) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę oraz sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów,

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej,

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej,

j) wrażenia zgody na wynajęcie na okres 5 lat w trybie  bezprzetargowym lokalu użytkowego przy ul. Krynickiej 3 w Gromniku,

4. Rozpatrzenie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G.

5. Wolne wnioski.

6. Wręczenie odznaczenia przez Wojewodę Małopolskiego.

7. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Gminy Gromnik.

 

             Ze  względu na sytuację epidemiczną, sesja odbędzie się bez udziału publiczności.

Z uwagi na brak możliwości technicznych nie będzie również możliwości bezpośredniej transmisji obrad sesji. Przebieg obrad zostanie nagrany i udostępniony w terminie późniejszym.
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).