Wtorek, 1 grudnia 2020r. | Imieniny: Natalii, Eligiusza, Edmunda
Pokaż menu

„Chryzantemy COVID-19” – Pomoc posiadaczowi chryzantem w pełnej fazie dojrzałości

05 listopada, 2020
„Chryzantemy COVID-19” – Pomoc posiadaczowi chryzantem w pełnej fazie dojrzałości

 

Szanowni Państwo,

w ramach nowo uruchomionej Pomocy dla posiadaczy chryzantem w pełnej fazie dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży, którzy ponieśli straty w związku z ograniczeniami na rynku spowodowanymi epidemią COVID-19

  • organizacje pozarządowe
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • instytucje publiczne

mogą zgłosić do dnia 12.11.2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem, na formularzu udostępnionym przez Agencję zamiar odbioru chryzantem. W zgłoszeniu wskazuje się liczbę chryzantem wraz z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych.

 

Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję publiczną. Kwiaty muszą zostać odebrane do dnia 16 listopada 2020 r.

Agencja jest pośrednikiem pomiędzy posiadaczem, a odbiorcą chryzantem. Agencja nie organizuje transportu.

 

Zgłoszenia można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

W przypadku składania wniosku poprzez platformę ePUAP, wnioski należy składać poprzez skrzynkę podawczą Biura Powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana data jego nadania, w przypadku przesłania go za pomocą platformy ePUAP i za pomocą wyznaczonego operatora pocztowego, a w przypadku umieszczenia wniosku we wrzutni lub złożenia go w kancelarii Biura Powiatowego, data umieszczenia we wrzutni lub odpowiednio złożenia w kancelarii.

 

Przy przekazywaniu chryzantem, posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) potwierdzenie odbioru chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez ww. podmioty i instytucje.

Potwierdzenia odbioru liczby chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 30 listopada 2020 r., posiadacz chryzantem.

 

W załączeniu:

- zgłoszenie zamiaru odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne,

- potwierdzenie liczby chryzantem odebranych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne.
Gmina Gromnik
Gmina Gromnik położona jest na Pogórzu Karpackim, w obrębie Pogórza Rożnowskiego i Pogórza Ciężkowickiego. Obszar gminy charakteryzuje się silnie rozwidlonymi wysoczyznami, z których spływają potoki do Białej Dunajcowej. Około 25% powierzchni zajmują lasy i tereny zadrzewione.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).