Poniedziałek, 15 lipca 2024r. | Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida
Pokaż menu

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie propozycji nowych zasad gospodarowania odpadami w Gminie Tarnów

06 maja, 2020
Urząd Gminy Tarnów / Andrzej Otrębski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Urząd Gminy Tarnów / Andrzej Otrębski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0


Mieszkańcy Gminy Tarnów będą obsługiwani w zakresie odbioru odpadów komunalnych na obowiązujących obecnie zasadach do końca bieżącego roku. W związku z tym w III kwartale br. zostanie ogłoszony nowy przetarg uwzględniający w specyfikacji zmiany związane między innymi z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Nowa ustawa  wprowadza obowiązek segregacji odpadów komunalnych na  5 frakcji – plastik, papier, szkło, bioodpady oraz odpady zmieszane (takie, których nie da się   posegregować). Natomiast osoby, które nie będą segregować odpadów komunalnych, będą miały naliczane dodatkowe opłaty.

Powszechnie wiadomo, że opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów systematycznie rosną i mieszkańcy ponoszą z tego tytułu coraz wyższe miesięczne opłaty. W tej sytuacji najważniejszym celem jest znalezienie sposobów skutecznie ograniczających wzrost tych stawek w przyszłości.

Obecnie w ramach uiszczanych opłat, mieszkańcy mają odbierane odpady segregowane u źródła ( na posesji)  w 4  frakcjach  ( papier, szkło, plastik, odpady zielone) oraz odpady zmieszane zbierane w pojemnikach, a ponadto 4 razy w roku w każdym sołectwie zbierane są odpady wielkogabarytowe.

Nie wszyscy jednak mieszkańcy w równym stopniu korzystają z możliwości oddawania odpadów zielonych czy wielkogabarytowych, a ponoszą jednakową dla wszystkich, solidarną opłatę miesięczną za odbiór odpadów w wysokości 20 złotych od jednej osoby.

W celu zmniejszenia poziomu ewentualnych podwyżek opłat za odbiór odpadów, istnieje możliwość ograniczenia zakresu świadczonych usług poprzez zaprzestanie odbioru odpadów zielonych (trawy, liści, drobnych gałęzi) spod posesji oraz zaprzestanie odbierania odpadów wielkogabarytowych w wyznaczonych punktach w każdym sołectwie.

Coraz liczniejsza grupa mieszkańców wyraża taki pogląd i postuluje wprowadzenie bardziej sprawiedliwego i jednocześnie obniżającego koszty obsługi systemu odbioru odpadów wielkogabarytowych i zielonych na terenie naszej gminy.

W przypadku zaaprobowania przedstawionych propozycji zmian, Gmina nadal zapewniałaby mieszkańcom możliwość nieodpłatnego pozbycia się odpadów wielkogabarytowych i zielonych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowie przy ul. Komunalnej 31 i przy ul. Kąpielowej 4b, codziennie w wyznaczonych godzinach.

Zwracam się więc do mieszkańców o opinię czy w celu zminimalizowania kosztów opłat za odbiór odpadów komunalnych, zasadnym jest ograniczenie usługi, poprzez zaprzestanie odbioru odpadów zielonych z posesji i wielkogabarytowych w poszczególnych sołectwach.

Informacje proszę przekazywać w formie elektronicznej na adres urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub uwagi pisemne kierować bezpośrednio do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Tarnów, do dnia 25.05.2020 r. Propozycje, uwagi lub sugestie, mogą Państwo również przekazywać przedstawicielom lokalnych środowisk, przede wszystkim radnym i sołtysom wsi. {Play}

Wójt Gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł
Gmina Tarnów
Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Do gminy wiejskiej Tarnów nie należy miasto Tarnów, stanowiące oddzielną gminę miejską Tarnów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).