Niedziela, 14 kwietnia 2024r. | Imieniny: Bereniki, Waleriana, Justyny
Pokaż menu

XLVII sesja Rady Gminy Tarnów – czym zajmowali się radni?

23 listopada, 2023

Dnia 22 listopada odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Tarnów. Radni decydowali o wielu istotnych sprawach, w tym majątkowych i finansowych, z zakresu polityki społecznej, wysłuchali też informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2022/2023.

W trakcie listopadowej sesji radni uchwalili roczny „Program współpracy gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”. Priorytetowe obszary współpracy w 2024 roku dotyczą sfery zadań z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej.

Radni zdecydowali też o zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. Trzeba wspomnieć, że środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rada wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego przyznawania stypendium językowego ufundowanego przez Honorowego Obywatela Gminy Tarnów Michaela Leiera. Jest ono udzielane co roku na sfinansowanie kursu języka niemieckiego w szkole językowej dla uczniów z gminnych szkół podstawowych.

W związku z otrzymaniem przez gminę Tarnów dotacji z Rządowego Programu Obudowy Zabytków w kwocie przeszło miliona złotych, radni podjęli uchwały w sprawie przekazania tych środków parafiom na prace przy gminnych zabytkach. Parafia w Zbylitowskiej Górze wykona renowację elewacji. Parafia w Porębie Radlnej przeprowadzi dalsze prace przy konserwacji polichromii w kościele. W Zawadzie prace obejmą konserwację zabytkowych drewnianych ścian XV – wiecznego kościoła w obrębie sobótek okalających nawę. W Błoniu wyremontowana zostanie Willa AVE przy miejscowej parafii.

Wyrażono zgodę na wniesienie przez gminę Tarnów wkładu do spółki „KZN SIM Tarnów” w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy. Zatwierdzono też wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tej inicjatywie.

Ustalone zostały stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych. Wskaźnik wzrostu ustala się na podstawie komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Radni zdecydowali również o obniżeniu średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w przyszłym roku.

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły korekty uchwały budżetowej na 2023 rok i co za tym idzie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2023 – 2031.

Zgodnie z sugestiami mieszkańców, radni zdecydowali ponadto o nadaniu nazwy „Lawendowa” jednej z ulic w Koszycach Małych.

Sesję zakończyły wolne wnioski. Radni wysłuchali też mieszkańca Łękawki w sprawach dróg oraz reprezentanta mieszkańców Zgłobic w sprawie związanej z ruchem i układem komunikacyjnym przy drodze krajowej nr 94. {Play}
Gmina Tarnów
Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Do gminy wiejskiej Tarnów nie należy miasto Tarnów, stanowiące oddzielną gminę miejską Tarnów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).