Środa, 17 lipca 2024r. | Imieniny: Anety, Bogdana, Jadwigi
Pokaż menu

Wotum zaufania i jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Tarnów!

28 czerwca, 2024

Zanim radni podjęli tę jedną z najważniejszych uchwał w ciągu roku, debatowali nad „Raportem o stanie gminy Tarnów za 2023 rok oraz udzielili wójtowi wotum zaufania. Głosowanie nad absolutorium poprzedziło zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Co bardzo ważne –dochody do budżetu w ciągu roku wzrosły (w stosunku do planu wyjściowego) o około 20 milionów złotych, z czego aż 17 milionów złotych to środki zewnętrzne. –Nasz budżet znacznie się zwiększa. Tylko w ubiegłym roku na różne zadania i z różnych źródeł pozyskaliśmy 17 milionów złotych! To oznacza, że większość gminnych inwestycji ma pokrycie finansowe z pieniędzy zewnętrznych, nawet w 98 procentach, a średnio każde zadanie jest dofinansowane aż w 70 procentach. To ogromna zasługa poseł Anny Pieczarki, której, z tego miejsca, bardzo za to dziękuję – mówił wójt, Grzegorz Kozioł.

 

Skala absorpcji środków zewnętrznych w gminie Tarnów stale rośnie. Liczby mówią same za siebie. W 2018 roku samorząd gminy Tarnów pozyskał na inwestycje 5 milionów złotych, rok później – 8, w 2020 roku – 9, w 2022 – 13, a ostatnio aż 17. –Kondycja gminnych finansów jest bardzo dobra. Trzeba zaznaczyć, że zadłużenie w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyło się aż o 3 miliony złotych, a procentowo w stosunku do budżetu wynosi ok. 20%. Majątek gminy Tarnów natomiast wzrósł z 217 do 236 milionów złotych. Każdy, kto potrafi czytać finanse samorządu wie o jak dużym sukcesie mówimy. Pieniądze inwestujemy rozważnie, dbamy o oszczędne gospodarowanie i mamy spore zaplecze finansowe w postaci dodatkowych środków – dodaje skarbnik, Łukasz Woskowicz.

 

Wójt Grzegorz Kozioł podkreślał bardzo dobrą współpracę gminy Tarnów z instytucjami – przede wszystkim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie oraz ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Kierownictwu Urzędu Gminy Tarnów oraz wszystkim pracownikom podziękował za życzliwość i współdziałanie. -Jesteśmy gminą, o której dobrze się mówi, w której dobrze się żyje i mieszka, znacząco bowiem, mimo ogólnie obowiązującej w kraju złej tendencji demograficznej, przybywa w niej mieszkańców. Rośnie też liczba przedsiębiorstw. Mamy ich około 2 tysięcy – są to głównie nieuciążliwe mikro firmy. Coraz więcej jest wydawanych pozwoleń na budowę, stale pojawiają się nowe osiedla i zabudowania. Dbamy o gminną oświatę, która funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie, mocno wspieramy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, OSP, uczniowskie kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich i kluby seniora. Nasza gmina opiera się na mieszkańcach, to oni są naszym priorytetem – uzupełniał Grzegorz Kozioł. 

 

Do najważniejszych zadań realizowanych w roku ubiegłym w gminie Tarnów zaliczyć należy m.in. modernizację dawnego dworu w Koszycach Małych, będącego obecnie Centrum Historii i Sztuki, budowę Domu Kultury z pomieszczeniami dla remizy OSP w Łękawce, przebudowę centrów wsi wraz z budową tężni solankowych w poszczególnych miejscowościach. Sporo było również remontów dróg, chodników i tras dla rowerów, przedsięwzięć związanych z poprawą bezpieczeństwa, poprawą funkcjonowania OSP oraz inwestycji oświatowych i tych związanych z ochroną środowiska. Poszczególne zadania realizowane były we wszystkich miejscowościach. Pozytywnie politykę finansową gminy za ubiegły rok oceniła także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje merytoryczne Rady Gminy Tarnów. Przypomnijmy, absolutorium to głosowanie na podstawie przedstawionego sprawozdania finansowego. Wotum zaufania natomiast to poparcie lub jego brak dla bieżącej działalności szefa danego samorządu na podstawie raportu o stanie gminy.

 

Po głosowaniu nad absolutorium wójt Grzegorz Kozioł otrzymał podziękowania od przewodniczącej Rady Gminy Wiesławy Mitery, która słowa uznania za współpracę skierowała także do kierownictwa Urzędu Gminy Tarnów.

Radni podczas sesji zdecydowali ponadto o wielu ważnych sprawach, m.in. o zaliczeniu dróg w miejscowości Wola Rzędzińska do kategorii dróg gminnych, wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości.

Kolejne uchwały dotyczyły także zmiany uchwały budżetowej gminy Tarnów na 2024 rok ze względu na zwiększone środki do budżetu samorządu z różnych źródeł zewnętrznych, a w związku z tym - także zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Tarnów na lata 2024 – 2033.

 

Radni dyskutowali też nad bieżącymi sprawami, zadawali pytania i otrzymywali na nie odpowiedzi. Wysłuchali również mieszkańca Łękawki.

Gośćmi sesji byli członkowie zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stelmach i Mariusz Tyrka oraz radna powiatowa Alina Barbachen wraz z kierownictwem Urzędu Gminy Tarnów i dyrektorami jednostek organizacyjnych. 
Gmina Tarnów
Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Do gminy wiejskiej Tarnów nie należy miasto Tarnów, stanowiące oddzielną gminę miejską Tarnów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).