Poniedziałek, 23 maja 2022r. | Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina
Pokaż menu

Ruszył nabór wniosków do nowego świadczenia – dodatek osłonowy

18 stycznia, 2022
Urząd Gminy Tarnów / Andrzej Otrębski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 Urząd Gminy Tarnów / Andrzej Otrębski - Praca własna / Wikipedia / CC BY-SA 3.0

Informujemy, że ruszył nabór wniosków do nowego świadczenia DODATEK OSŁONOWY. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy – komu przysługuje?
Przyznanie dodatku osłonowego będzie uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego, wynoszącego:
- w gospodarstwie jednoosobowym maksymalnie 2 100 zł miesięcznie,
- w gospodarstwie wieloosobowym maksymalnie 1 500 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość  dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek osłonowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek osłonowy?
Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*
gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*
gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*
gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*
*Wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wpis do CEEB należy dokonać w pokoju nr 101 Urzędu Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. Szczegółowe Informacje na temat wpisu do CEEB można uzyskać pod numerem telefonu 14 688 01 16.

Gdzie i kiedy składać wnioski o dodatek osłonowy?
Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć do 31 października 2022 r. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej GOPS-u - gops.gminatarnow.pl, lub w siedzibie GOPS-u i gmiy. W przypadku wniosku złożonego do 31 stycznia 2022 r. dodatek osłonowy, kwota np. 400 zł. wypłacony będzie w dwóch równych ratach, pierwsza rata 200 zł. w terminie do 31 marca 2022 r. oraz druga rata 200 zł. do dnia 2 grudnia 2022 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 stycznia 2022 r. to dodatek osłonowy np. 400 zł. zostanie wypłacony w jednej racie, niezwłocznie po jego przyznaniu. Mieszkańcy Gminy Tarnów mogą składać wnioski o dodatek osłonowy w punkcie konsultacyjnym znajdującym się w najniższej kondygnacji Urzędu Gminy Tarnów przy ul. Krakowskiej 19 (wejście od strony podwórza) lub listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Osoby dysponujące kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez Internet za pomocą platformy ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu.

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat dodatku osłonowego można uzyskać dzwoniąc pod numer 14 688 01 59, 14 688 01 50, 14 688 01 51 {Play}
Gmina Tarnów
Tarnów – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim. Do gminy wiejskiej Tarnów nie należy miasto Tarnów, stanowiące oddzielną gminę miejską Tarnów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Redakcja oraz właściciel serwisu PowiatCzestochowski.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypowiedzi i komentarze publikowane przez użytkowników oraz zastrzega sobie możliwość usunięcia lub edycji komentarzy zawierających treści znieważające lub powszechnie uważane za obelżywe. W momencie dodawania komentarza zapamiętywane zostają adres email oraz adres IP komentującego użytkownika (informacje te nie będa publikowane i wyświetlane).